Covid-19 og reaksjoner blant voksne med medfødt hjertefeil

Akuttmedisinsk avdeling ved OUS og GUCH-enheten har startet et forskningsprosjekt om Covid-19 og reaksjoner blant voksne med medfødt hjertefeil. DU er invitert til å delta!

Den spesielle situasjonen verden er i for tiden, med nedstenging av samfunnet og mulighet for smitte, påvirker oss alle. Men hvordan blir pasienter som lever med medfødt hjertefeil påvirket? Det ønsker man å finne ut av, og håper på din hjelp.

Bak den nettbaserte studien står sykepleier og førsteamanuensis Tine Grimholt, og overlege ved GUCH-enheten på Rikshospitalet, Ola Gjesdal.

Reaktivering av traumer

– Vi vet fra studier og erfaring fra pasientarbeid at de som er operert for hjertefeil i ung alder er ekstra sårbare for reaktivering av psykiske reaksjoner i en stresset situasjon, sier Ola Gjesdal.

Tine Grimholt, som blant annet har studert posttraumatisk stress i befolkningen generelt, har også organisert en tilsvarende studie som var åpen for alle. Her fikk de inn rundt 4.500 svar.

– Ved å lage en identisk studie som bare er for voksne med medfødt hjertesykdom kan vi finne ut om denne gruppen er ekstra utsatt for stress når samfunnet stenges ned, sier Grimholt. Hun har selv et barn som er operert for en medfødt hjertefeil, og synes det er spennende at Ola Gjesdal tok kontakt for å utarbeide en egen versjon for voksne med medfødt hjertefeil.

– Det er nyttig å få frem hvordan de i risikogruppen har reagert på hele Covid-19-situasjonen, med for eksempel isolasjon og bekymring, utdyper hun.

Risikofaktorer

I mediene, og på Folkehelseinstituttets hjemmeside kommer det frem at kardiovaskulær sykdom er en risikofaktor for alvorlig forløp av Covid-19. Mange med medfødt hjertesykdom har derfor vært ekstra engstelige, og noen har isolert seg mer enn nødvendig. Dette kan påvirke hvordan man har det. På hjemmesiden til VMH (https://vmh.no/om-korona-og-hjertefeil/) er det lagt ut det råd fra GUCH-enheten om hvordan du bør forholde deg til rådene fra Folkehelseinstituttet. Det er gode holdepunkter for at risikoen er liten, men opplevelsen av risiko kan likevel være stor.

Slik deltar du

Dersom du ønsker å delta i studien, er den tilgjengelig på nettet ved å følge linken https://nettskjema.no/a/149510. Undersøkelsen tar 10-15 minutter og er helt anonym. Innledningsvis får du noen få spørsmål om hvilken hjertefeil du har, og antall operasjoner. Om du er usikker, kan du svare etter beste evne i feltet «Andre».

– Vi er avhengig av at mange svarer på undersøkelsen for å være så sikre som mulig på at svarene er representative. Vi håper derfor at flest mulig vil ta seg tid til å besvare studien, og er takknemlig for støtten vi får fra VMH, sier Ola Gjesdal.

Studien ble åpnet 27. mai 2020 og vil ligge ute til over sommeren. VMH er svært glade for initiativet og håper at flest mulig deltar, og at folk sprer linken til flest mulig aktuelle respondenter!