Stor interesse for arytmier

Det var stor interesse for arytmikurset som ble arrangert på Rikshospitalet i begynnelsen av mars. Til høsten blir det nytt kurs.
Det var stappfullt på kurset, og lang venteliste. GUCH-sykepleier Jonas Bull Aurbakken kan allerede nå fortelle at det planlegges et nytt arytmikurs til høsten, for alle som ikke fikk plass denne gangen og for andre interesserte.

Stort sett ufarlig

Det har blitt arrangert diagnosekurs for GUCHere ver Rikshospitalet i en årrekke. Men dette er første gang at arytmier var tema. Mange voksne med medfødt hjertefeil får arytmier i løpet av livet, og det rammer folk med mange ulike diagnoser og alvorlighetsgrad. Det var nok en hovedårsak til at så mange ønsket å delta.

I tillegg oppfatter mange arytmier som ganske skummelt. Kardiolog Ola Gjesdal kunne betrygge deltakerne med at de fleste hjerterytmeforstyrrelser er ufarlige – selv om de kan være veldig plagsomme og ubehagelige.

Dørvakt og andre metaforer

Jonas Bull Aurbakken gikk gjennom hjertets elektriske system, før Ola Gjesdal fortalte om ulike arytmier, årsakene til dem og hva slags behandling som finnes. Hovedbehandlingen er medisiner, men det som det ble brukt mest tid til å gå gjennom, var ablasjon.

Det hjertefaglige kan være kompliserte greier, men med mange metaforer og et hverdagslig språk, ble det mye mer håndgripelig. For eksempel at atrieflimmer gjør at hjertet mister den siste turboen, at sinusknuten fungerer som øverstkommanderende og at AV-knuten er dørvakta. Atrieflimmer ble beskrevet som fullstendig kaos, der alle cellene prøver å ta kommandoen, og den som roper høyest til enhver tid vinner. Biff, teppebombing og diktatorer var andre ord som ble brukt for å beskrive hvordan rytmeforstyrrelser fungerer.

Hjertets elektriske system kan du lese mer om her

I tillegg til det rytmefaglige, sto også psykisk helse og fysisk aktivitet på timeplanen.Kvelden før kurset hadde VMH region øst som vanlig invitert alle kursdeltakerne ut på middag. Det gjorde at mange ble godt kjent allerede før kurset startet.

Lærings- og mestringssenteret ved OUS Rikshospitalet arrangerer diagnosekurs i samarbeid med sykehusets GUCH-avdeling og Voksne med medfødt hjertefeil. Kursene er åpne for GUCH-pasienter fra hele landet.