Lær mer om arytmier

OUS Rikshospitalet inviterer til arytmikurs for pasienter med medfødt hjertefeil som har arytmier. Kurset arrangeres 9. mars, og pårørende er også velkommen.

Mange pasienter med medfødt hjertefeil sliter med rytmeforstyrrelser og har behov for å vite mer om behandling av dette, samt å møte andre i samme situasjon.
Kardiologisk avdeling samarbeider med Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) og Lærings- og mestringssenteret om dette kurset.

Programmet

Denne dagen får du møte et tverrfaglig team bestående av blant annet kardiolog, Guch-sykepleier og rådgiver ved Lærings og mestringssenteret, som alle bidrar med sin fagkunnskap. I tillegg er det en pasient som vil dele sin erfaringskunnskap.
På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Du vil lære mye nytt, få anledning til å ta opp og spørre om alt du måtte lure på – og du vil bli kjent med andre i samme situasjon.
Temaer som tas opp er informasjon om sykdom og behandling, ablasjon, trening og livsstil og psykisk helse.

Middag kvelden før

Kvelden før kurset blir det middag på Peppes Pizza, Karl Johansgate 1, i regi av Voksne med medfødt hjertefeil (VMH). Middagen er klokken 19. Vi oppfordrer flest mulig til å delta på dette og bli litt kjent med de andre kursdeltakerne. Arrangementet er gratis.

Harde fakta

Sted: Rikshospitalet
Dato: 9. mars
Tidspunkt: 9-16
Målgruppe: Pasienter med medfødt hjertefeil som har arytmier og deres pårørende
NB: Du trenger en henvisning fra fastlege dersom du ikke er pasient ved OUS
Egenandel (gjelder kun pasient): kr 375
(hvis du har frikort, trenger du ikke å betale)
Reise- og opphold: Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel, kr 328,- tur/retur.
Overnatting: Pasientreiser dekker kr 655,- + kr 253,- for kost per person per døgn. Eventuell overnatting må ordnes av den enkelte. Tips: Pasienthotellet på Rikshospitalet, Norlandia Hotell, tlf 23252400, Olympiatoppen sportshotell tlf. 22025735, Norlandia hotell Karl Johan, tlf 23161700, eventuelt prøv andre hoteller.
Ta kontakt med Pasientreiser i forkant av kurset, tlf. 915 05515.

Meld deg på!

Påmeldingsfrist: 16.februar
Påmelding sendes til Lmskkt@ous-hf.no
Dette må du ha med i påmeldingen:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Navn på og relasjon til eventuelle pårørende som skal delta på kurset
  • Navn på fastlege
  • Beskjed om du ønsker å delta på middagen onsdag 8.mars kl. 19 (bindende påmelding)

Dersom du ønsker, kan du også skrive opp spesielle områder du ønsker belyst vedrørende rettigheter eller andre temaer.
Meld gjerne fra om du har spesielle matintoleranser/allergier eller om dere trenger noen form for tilrettelegging.Etter at påmeldingsfristen har gått ut, vil du få et brev i HelseNorge med mer informasjon

Spørsmål?

Kontakt Chris og Jonas, kontaktsykepleiere for Guch på kardiologisk avdeling: guch@rikshospitalet.no

Les hele brosjyren: Brosjyre mars[3]