Hjem » Hvem er vi?

Hvem er vi?

Voksne med medfødt hjertefeil (forkortet VMH) er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for personer over 18 år, med medfødt eller tidlig ervervet hjertefeil.
VMH har som formål å arbeide for å bedre situasjonen for alle over 18 år, med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil i Norge.
 Vi jobber blant annet med informasjonsarbeid, likepersonsarbeid og arbeid for medlemmenes rettigheter i det offentlige. 
Vi vil også jobbe for å øke bevisstheten i samfunnet om voksne med medfødt hjertefeil som en voksende pasientgruppe.

Som medlem av Voksne med medfødt hjertefeil får du et sosialt nettverk av andre som også vet hvordan det er å ha medfødt hjertefeil, og du får delta på våre arrangementer.

HJERTEROM/HJERTEBARNET
Alle medlemmer får foreningens egne medlemssider «Hjerterom» tilsendt i posten fire ganger i året. Hjerterom trykkes på de bakerste sidene i Foreningen for hjertesyke barns medlemsblad Hjertebarnet. Du kan også lese de siste utgavene av Hjerterom her.

HJERTETELEFONEN
Hjertetelefonen er en rådgivningstelefon hvor du kan ringe hvis du trenger noen å prate med.

Hjertetelefonen har åpent til følgende tider:
  • Annenhver tirsdag i oddetalluker mellom klokken 20.00 og 21.00.
  • Telefonnummer er 800 40 959 

Tilbudet er gratis og husk, ingen spørsmål er for store, ingen for små!

Det kan handle om å mestre vanskelige situasjoner, praktisk hjelp, en samtalepartner eller veiledning.

Terskelen for kontakt er lav, og ingen spørsmål er for små eller store. Telefonen er betjent av Torun Vatne, som til daglig jobber på Frambu.

– Det er flott hvis et slikt tilbud kan være med på å lette på trykket for mennesker som trenger noen å snakke med, sier Torun Vatne.

– Bare ring, selv om du kanskje ikke føler at det du har på hjertet er «viktig» eller alvorlig nok. Og alle kan ringe, enten du er voksen med medfødt hjertefeil selv, pårørende, venn eller kollega.

Torun Vatne er psykolog og er underlagt taushetsplikt. (Unntak er hvis det er fare for eget eller andres liv og helse. Dette er eneste grunn som kan føre til at taushetsplikten oppheves).