Hjem » Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Voksne med medfødt hjertefeil (forkortet VMH)

I denne personvernerklæringen gjør vi rede for vår håndtering av personopplysninger på våre nettsteder. I den forbindelse har vi ansvar for å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte, som oppfyller både lovkrav og de forventningene brukerne våre har.

Behandlingsansvarlig
Det er VMH som er behandlingsansvarlig virksomhet for behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne erklæringen.
Behandlingsansvarlig er daglig leder i VMH, om ikke oppgaver er delegert. Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret.

Henvendelser for innsyn, retting, sletting og flytting (dataportabilitet) kan gjøres til
post@vmh.no som også kan ta imot henvendelser om sletting av bilder/video.

Overordnet beskrivelse av virksomheten
VMH er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for personer over 18 år, med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil.

Formålet med behandling og bruk av personopplysninger
Formålet med VMHs behandling av personopplysninger er å kunne tilby medlemmer og andre interesserte relevant informasjon og tilbud om ulike aktiviteter knyttet til vår virksomhet. Våre kommunikasjonskanaler er e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Medlemsarkiv
Vårt medlemsregister går gjennom Zubarus.com som håndterer all medlemsdata og sender ut kontingentgiro etc.
Når man trykker på «Bli medlem» på vmh.no sin side, blir medlemskapet lagt rett inn i databasen der når man går til innmeldingsskjemaet. https://vmh.no/bli-medlem/
Før man kan bekrefte at man blir medlem, må man lese og krysse av for «Samtykkeerklæring om behandling av personopplysninger»
https://www.zubarus.com/znewmember.php?publisherId=129

Hvilke personopplysninger samles inn
VMH er en medlemsorganisasjon. Når et medlemskap opprettes, registreres personopplysninger som navn, adresse, fødselsdato, kjønn og kontaktinformasjon. Vi registrerer ingen helseopplysninger som diagnose eller lignende, med unntak av medlemskapstype.

Utmelding
Dersom du ønsker å melde deg ut av VMH må du gi oss beskjed, gjerne per e-post, post@vmh.no Vi beholder kun informasjon som bokføringsloven krever lagret. Men om du ber spesielt om at alle opplysninger om deg skal slettes helt, vil vi gjøre dette. Medlemssystemet vi benytter har mulighet for å fjerne all historikk og endringsloggen.

Nettbutikk
Nettbutikken driftes av Spreadshirt – en tysk nettbutikk. Vi mottar en e-post hver gang noen har bestilt noe, med beskjed om hvor mye provisjon vi vil motta utfra siste bestilling. VMH mottar ingen informasjon om hvem som har foretatt bestillingen.
Se Spreadshirts personvernerklæring:
https://service.spreadshirt.com/hc/no/articles/115000978409/?shop_id=726130

Bruk av personopplysninger til redaksjonelt formål.
VMH behandler også personopplysninger for redaksjonelle formål. Av hensyn til ytringsfriheten og informasjonsfriheten er det store deler av regelverket for behandling av personopplysninger som gjelder ikke for dette formålet. VMH har sterkt fokus på informasjonssikkerhet og oppfyllelse av de kravene som gjelder vår virksomhet, og oppfyller også alle krav som gjelder for vår journalistiske virksomhet.

Styremedlemmer
Personopplysninger om styremedlemmer, som også er å finne offentlig i
Brønnøysundregisteret, lagrer vi. I tillegg lagrer vi kontonummer for dem som krever refusjon for utlegg i forbindelse med styrevervet. Opplysninger slettes etter 5 år etter avsluttet tjeneste, med unntak av navn, stilling/rolle og tidsperiode, som beholdes pga. historisk verdi.

Ansatte og arbeidssøkende
VMH behandler personopplysninger om sine ansatte og frilansere for å administrere lønn- og personalansvar. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn og opplysninger knyttet til vedkommende arbeidsinstruks. Personopplysninger, CV og søknad til ansatte blir lagret i egne mapper som er passordbeskyttet, og hvor kun daglig leder har tilgang, inntil 5 år etter at vedkommende sluttet i stillingen.

Utlevering av personopplysninger, herunder databehandlere
VMH utleverer personopplysninger til regionlagene og benytter flere databehandlere for å behandle personopplysninger i henhold til de formål som er beskrevet over. VMH har inngått utleveringsavtaler og databehandleravtaler med disse i tråd med gjeldende personopplysningslovgivning. Dine personopplysninger blir ikke utlevert eller solgt til andre.

Endringer
VMH kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. I så tilfelle, om det krever samtykke fra deg, vil du bli kontaktet.

Personvernombud
Etter vår vurdering er det pr. i dag ikke behov for eget personvernombud i VMH.

Dine rettigheter
I henhold til gjeldende personopplysningslovgivning har du blant annet rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger om deg. Du vil eventuelt få tilbakemelding snarest, og senest en måned etter din forespørsel.

E-post
Du kan sende e-post til oss, post@vmh.no, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Vi behandler all innkommet e-post i henhold til innhold.
Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) Tlf: 23 05 80 00
Øvre Vollgate 11, PB 222 Sentrum, 0103 Oslo
Organisasjonsnummer: 995 613 689
Oslo, mai 2019