Hjem » Gi din støtte

Gi din støtte

Ta gjerne kontakt hvis du kan tenke deg å støtte oss.

Man kan gjøre det ved å bli:
Medlem
Fast giver
Grasrotgiver (se under)
Gi en gave, eller du kan sende oss penger direkte via vipps:

VMHs gavekonto: 1503 40 36168

VIPPS: 16200

Slik støtter DU våre regionlag:
Nå kan du gi være med på å fordele fem prosent av overskuddet til Norsk Tipping!
Ved å støtte oss går fem prosent av det du spiller for hos Norsk Tipping gjennom Grasrotandelen til en god sak!
Her ser du hvordan du kan støtte Voksne med medfødt hjertefeil.
Oppgi organisasjonsnummeret hos kommisjonæren, eller tast det inn om du bruker noen av de elektroniske spillmulighetene.

Regionlag og organisasjonsnummer:

Region Øst Hedmark, Oppland, Østfold og Oslo/Akershus, org. nr.: 895 917 362

Region Sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder, org. nr.: 996 012 972

Region Vest Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, org. nr.: 996 031 225

Region Midt Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, org. nr.: 996 166 880

Region Nord Nordland, Troms og Finnmark, org. nr.: 895 997 722

Du kan selv følge med på hvor mye ditt lag eller din forening har klart å generere via Grasrotandelen. Dette kan du finne på www.grasrotandelen.no. Lag og foreninger som har opparbeidet seg bidrag vil få utbetalt dette 3 ganger i året.

Grasrotandelen og spillemidlene
Norsk Tipping tror Grasrotandelen sammen med spillemidlene vil gi mer penger til idrett, kultur og frivillighet totalt. Grasrotandelen kan gjøre Norsk Tipping til en mer attraktiv spilltilbyder, og føre til at selskapet trekker til seg spillere fra andre spill.

Innføringen av grasrotandelen innebærer at en del av Norsk Tippings spilleinntekter fordeles direkte. Det betyr at inntil fem prosent av omsetningen ikke inngår i beregningen av spilleoverskuddet som skal fordeles via tippenøkkelen.

Tippenøkkelen har de samme prosentfordelingene, og overskuddet fra Norsk Tipping blir delt mellom idrett (45,5 %), kultur (36,5 %) og andre samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18%).