Se hele mennesket

Torsdag 4. juni lanserte Unge funksjonshemmede animasjonsfilmen og prosjektet «Se hele mennesket».

Filmen er basert på en spørreundersøkelse blant Unge funksjonshemmedes medlemmer om hvordan de opplever at helsevesenet evner å ivareta både den somatiske og psykiske helsen. Les mer om prosjektet her.

I hele juni vil de dele filmen og funn fra undersøkelsen i sosiale medier, med #Sehelemennesket.

– Ungdom i Norge møter i dag et helsevesen som ofte ikke er tilpasset behovene og livssituasjonen til unge mennesker. Dagens behandlingsmetoder fokuserer på behandling av somatiske plager, men helsevesenet må også gjøre det mulig for unge å få utløp for sine tanker og følelser slik at deres psykiske helse er ivaretatt, sier Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

Gå til prosjektsiden