Om korona og hjertefeil

Dette er vår samleside med informasjon om medfødt hjertefeil og korona.

Oppdatert informasjon om Covid-19

08.12.21: Med økende smitte i befolkningen ønsker VMH å minne sine medlemmer om smittevernstiltak og risikoinndeling.

https://vmh.no/oppdatert-informasjon-om-covid-19/

Etter korona

30.09.21: – Vi må finne en måte å leve med viruset på

https://vmh.no/etter-korona-vi-ma-finne-en-mate-a-leve-med-viruset-pa/

Koronavaksine

22.01.2021: Medfødt hjertefeil og koronavaksine.

https://vmh.no/medfodt-hjertefeil-og-kornavaksine/

Lav risiko for å bli smittet

26.10:20: En ny undersøkelse fra USA slår fast at det er lav risiko for å bli smittet av koronaviruset for de med medfødt hjertefeil.

Medfødt hjertefeil: Lav risiko for Covid-19

Det er altså samme rådene som gjelder for voksne med medfødt hjertefeil som for befolkningen ellers. Alle med medfødt hjertefeil er i prinsippet i risikogruppen. Men det finnes en liten trøst:

– Ikke økt risiko for å bli smittet

Det er ikke økt sannsynlighet for at GUCH-pasienter blir smittet av covid-19, tvert imot. Det sier GUCH-kardiolog Ola Gjesdal ved OUS Rikshospitalet. Men dersom man først blir smittet, er det trolig økt sannsynlighet for alvorlig forløp. Les hele saken:

– Ikke større risiko for å bli smittet

GUCH-råd

GUCH-teamet på OUS Rikshospitalet har utarbeidet generelle råd som de sender ut til de som spør. Rådene oppdateres stadig. Siste versjon er fra 19. mars:
Råd om koronavirus fra GUCH-teamet ved OUS Rikshospitalet:

Råd om koronavirus til Voksne med Medfødt Hjertesykdom

Alle transplanterte tilhører også risikogruppen, men disse medregnes ikke i gruppen kongenitt, eller medfødt hjertefeil, og er derfor ikke med i oversikten over.

Råd om poliklinikk og innleggelse

Enkelte sykehus opplever for tiden at det blir avbestilt timer, og det bekymrer sykehuslegene.

– Vi har innført omfattende tiltak på sykehusene for å ivareta sikkerheten til pasienter, og ansatte. Derfor skal du møte opp på sykehuset som avtalt, understreker Ola Gjesdal, GUCH-kardiolog ved OUS Rikshospitalet.

Alle de gode rådene om du er innkalt til innleggelse eller time på sykehuset, finner du her:

Råd om poliklinikk og innleggelse

14.04: GUCH og delvis åpning av samfunnet

Her er den helt ferske vurderingen av risiko i forbindelse med delvis åpning av samfunnet fra GUCH-teamet ved OUS Rikshospitalet. Vurderingen slår fast at de aller fleste anbefales å jobbe som normalt, eventuelt med tilpasninger på lik linje med befolkningen for øvrig. Og barn av GUCH-pasienter bør gå på skole og barnehage.

GUCH og delvis åpning av samfunnet

17.04: Korona. Hjertesykdom. Risiko.

Her får du gode råd for livet med korona, hjertesykdom og risiko. En psykolog som selv har medfødt hjertefeil har skrevet denne artikkelen med kode råd for deg som kjenner ekstra på bekymringer i disse koronatider.

Korona. Hjertesykdom. Risiko.

Hjertebarn

Barnehager og skoler gjenåpnes – trygt for barn med hjertefeil

Vi anbefaler også artikkelen fra FFHB i samarbeid med Rikshospitalet som slår fast at det så langt ikke er noe som tyder på at barn med medfødt hjertefeil er mer utsatt eller blir sykere enn andre. Rikshospitalet har vært i kontakt med sine kollegaer i Milano i Italia og rapportene derfra er at de ikke har sett en økning av sykdom i denne gruppen. Italia var den gangen det landet i Europa som er hardest rammet av COVID-19-viruset.

Informasjon om hjertebarn og korona

Genetisk hjertefeil

Fagenheten for genetiske hjertesykdommer ved Oslo Universitetssykehus har utarbeidet:

Råd om korona for dem med genetisk hjertesykdom

Koronavirus og hjertesyke gravide

«Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide» ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, har utarbeidet et informasjonsskriv om koronavirus og hjertesyke gravide.

Informasjon om koronavirus og hjertesyke gravide

Helsearbeider, medfødt hjertefeil og korona

Mange ønsker gode råd om kombinasjonen helsearbeider, medfødt hjertefeil og korona. Er du helsearbeider og har en medfødt hjertefeil, eller har noen med medfødt hjertefeil i nærmeste familie, er du kanskje ekstra bekymret nå.

Her er våre råd til deg.

LHLs råd

Koronavirus: Råd og informasjon til risikogrupper

Har du flere spørsmål?

Tjenesten «Spør eksperten», som driftes av Foreningen for hjertesyke barn, kan også benyttes av Voksne med medfødt hjertefeil. Her kan du blant annet spørre pensjonert barnelege Alf Meberg, som i nesten hele sitt yrkesaktive liv arbeidet ved barneavdeling, med spesielt ansvar for nyfødtmedisin og barn med medfødte hjertefeil, om det du lurer på. Du kan også søke på tidligere stilte spørsmål, og per i dag (19. mars) er det 19 koronarelaterte spørsmål som er besvart.

Spør eksperten

GUCH i Sverige

Mikael Dellborg, professor, overlege, forsker og ansvarlig for forskergruppen ved GUCH-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och Sahlgrenska Akademin i Svergie har besvart en del spørsmål om korona og GUCH på siden til Hjärtebrnsfonden:

Prof. Mikael Dellborg om vuxna med medfött hjärtfel och Covid-19

Råd i Danmark

Les også rådene fra den danske Hjerteforeningen, som har en rimelig utfyllende liste over særlige risikogrupper med medfødt hjertefeil som kan ha forhøyet ririko ved en koronainfeksjon. Den inkluderer blant annet personer som venter på en hjerte-karrelatert operasjon, de som fra før er hemmet i hverdagen på grunn av åndenød eller brystsmerter ved fysisk aktivitet, alle på immundempende medisiner, nyopererte, de med hjertesvikt og kunstige hjerteklaffer

Hjerteforeningen informerer om corona-virus (COVID-19)

GUCH i UK

Denne artikkelen under Heart Matters fra British Heart Foundation besvarer for øvrig mange spørsmål om medfødt hjertefeil og korona:

«Does having congenital heart disease mean I am at high risk from coronavirus?»

The Somerville Foundation, GUCH-organisasjonen I Storbritannia, oppdaterer også stadig sine råd til voksne med medfødt hjertefeil. De har blant annet en litt mer omfattende liste over risikogrupper enn det Rikshospitalet opererer med:

Coronavirus Guidance for Adults with Congenital Heart Disease

Hold deg oppdatert

Da situasjonen stadig endrer seg, anbefaler VMHs styre og administrasjon alle om å holde seg oppdatert via nettsidene til Folkehelseinstituttet:

Koronavirus – råd og informasjon til befolkningen.

Koronainfo på andre språk

For de som ikke snakker så godt norsk, har FHI oversatt informasjon til 26 ulike språk:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/advice-to-people-who-are-infected-or-have-been-exposed-to-infection/informasjon-different-languages/