Om korona og hjertefeil

Det er de samme rådene som gjelder for voksne med medfødt hjertefeil som for befolkningen ellers.

Alle med medfødt hjertefeil er i prinsippet i risikogruppen.

GUCH-råd

GUCH-teamet på OUS Rikshospitalet har utarbeidet generelle råd som de sender ut til de som spør. Rådene oppdateres stadig. Siste versjon er fra 19. mars:
Råd om koronavirus fra GUCH-teamet ved OUS Rikshospitalet:

Råd om koronavirus til Voksne med Medfødt Hjertesykdom

Alle transplanterte tilhører også risikogruppen, men disse medregnes ikke i gruppen kongenitt, eller medfødt hjertefeil, og er derfor ikke med i oversikten over.

Hjertebarn

Vi anbefaler også artikkelen som er utarbeidet av vår søsterforening FFHB i samarbeid med Rikshospitalet. Den slår blant annet fast at det så langt ikke er noe som tyder på at barn med medfødt hjertefeil er mer utsatt eller blir sykere enn andre. Rikshospitalet har vært i kontakt med sine kollegaer i Milano i Italia og rapportene derfra er at de ikke har sett en økning av sykdom i denne gruppen. Italia er som kjent det landet i Europa som er hardest rammet av COVID-19-viruset.

Informasjon om hjertebarn og korona

Genetisk hjertefeil

Fagenheten for genetiske hjertesykdommer ved Oslo Universitetssykehus har utarbeidet:

Råd om korona for dem med genetisk hjertesykdom

Koronavirus og hjertesyke gravide

«Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide» ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, har utarbeidet et informasjonsskriv om koronavirus og hjertesyke gravide.

Informasjon om koronavirus og hjertesyke gravide

Helsearbeider, medfødt hjertefeil og korona

Mange ønsker gode råd om kombinasjonen helsearbeider, medfødt hjertefeil og korona. Er du helsearbeider og har en medfødt hjertefeil, eller har noen med medfødt hjertefeil i nærmeste familie, er du kanskje ekstra bekymret nå.

Her er våre råd til deg.

LHLs råd

Koronavirus: Råd og informasjon til risikogrupper

Har du flere spørsmål?

Tjenesten «Spør eksperten», som driftes av Foreningen for hjertesyke barn, kan også benyttes av Voksne med medfødt hjertefeil. Her kan du blant annet spørre pensjonert barnelege Alf Meberg, som i nesten hele sitt yrkesaktive liv arbeidet ved barneavdeling, med spesielt ansvar for nyfødtmedisin og barn med medfødte hjertefeil, om det du lurer på. Du kan også søke på tidligere stilte spørsmål, og per i dag (19. mars) er det 19 koronarelaterte spørsmål som er besvart.

Spør eksperten

GUCH i Sverige

Mikael Dellborg, professor, overlege, forsker og ansvarlig for forskergruppen ved GUCH-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och Sahlgrenska Akademin i Svergie har besvart en del spørsmål om korona og GUCH på siden til Hjärtebrnsfonden:

Prof. Mikael Dellborg om vuxna med medfött hjärtfel och Covid-19

Råd i Danmark

Les også rådene fra den danske Hjerteforeningen, som har en rimelig utfyllende liste over særlige risikogrupper med medfødt hjertefeil som kan ha forhøyet ririko ved en koronainfeksjon. Den inkluderer blant annet personer som venter på en hjerte-karrelatert operasjon, de som fra før er hemmet i hverdagen på grunn av åndenød eller brystsmerter ved fysisk aktivitet, alle på immundempende medisiner, nyopererte, de med hjertesvikt og kunstige hjerteklaffer

Hjerteforeningen informerer om corona-virus (COVID-19)

GUCH i UK

The Somerville Foundation, GUCH-organisasjonen I Storbritannia, oppdaterer også stadig sine råd til voksne med medfødt hjertefeil. De har blant annet en litt mer omfattende liste over risikogrupper enn det Rikshospitalet opererer med:

Coronavirus Guidance for Adults with Congenital Heart Disease

Hold deg oppdatert

Da situasjonen stadig endrer seg, anbefaler VMHs styre og administrasjon alle om å holde seg oppdatert via nettsidene til Folkehelseinstituttet:

Koronavirus – råd og informasjon til befolkningen.