Ny elektronisk veileder fra Helsedirektoratet

Brukere og pasienter skal få tilbud om rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator i samsvar med sine behov. For å bidra til dette har Helsedirektoratet laget en elektronisk veileder.

Veilederen omhandler rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator. Den inkluderer også læring og mestring.

Les mer om veilederen på Helsedirektoratet sine sider: https://helsedirektoratet.no/nyheter/ny-veileder-rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator