Nytt nettbasert mestringskurs

Vil du være med på Mestring med Funkis?
Studieforbundet Funkis har laget et nytt nettbasert mestringskurs, som skal erstatte det tidligere mestringsprogrammet «Å leve et friskere liv». Til pilotgjennomgang i februar 2016 søker vi etter kursdeltakere.
Kurset går over 6 uker og har to kursveiledere.
Kurset er diagnoseuavhengig og passer for alle som har en kronisk eller langvarig sykdom, eller en funksjonsnedsettelse.
Interesserte kan melde fra til elin(at)funkis.no innen 24. januar 2016. Piloten er gratis for deltakerne.

Illustrasjon John Thoresen