VMH er tatt opp som medlem av FFO

VMH ble i helgen tatt opp som medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

FFO

Styreleder Marit Haugdahl (foran) deltok på FFO-kongressen sammen med blant annet generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) Helene Thon, FFHBs leder Erik Skarrud og styreleder i FFO, Knut Magne Ellingsen (i midten)

FFO har nå mer enn 80 medlemsorganisasjoner.
2 andre organisasjoner fikk også medlemskap.

Våre medlemmer kan derfor nå benytte seg av FFOs rettighetssenter.
FFOs Rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering, og blir besvart av jurister med erfaring innen velferdsrettens område og senteret har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet.