Det er hardt å være mann – med en sykdom

Hva forhindrer menn fra å benytte seg av helsevesenets lærings- og mestringstilbud?

Hva kan helseansatte gjøre for å forstå og tilpasse seg menns behov bedre? Dette er kjernespørsmålene i rapporten «Å være mann og håndtere sykdom – en utfordring».

Oslo universitetssykehus har sammen med Reform –ressurssenter for menn gjennomført et prosjekt knyttet til hvordan de kan tilpasse et lærings- og mestringstilbud til menn.

Utgangspunktet var at menn er underrepresentert som deltagere i lærings- og mestringstilbud og at det er viktig å kunne gi et tilbud som er tilpasset menn.

Rapporten finner du her:

Å være mann og håndtere sykdom – en utfordring