Jubileum på årsmøtet

VMH fyller som kjent 10 år i år. Det ble markert under årsmøtet i region øst i helgen.

VMH region øst har

Egen man(n)dag på Rikshospitalet

Mandag 20. april blir mennenes dag ved OUS Rikshospitalet. Da inviteres hjertesyke menn i alle aldre til kurs!

Traumer etter sykdom

Hvordan er en barndom, ungdom og et voksenliv med kronisk eller alvorlig sykdom med på å påvirke deg som menneske?

Traumer og traumebehandling

Dette er en forkortet versjon av en artikkel om traumer og traumebehandling skrevet av spesialist i voksenpsykologi Harald Bækkelund.

Rekordår for organdonasjon

Aldri før har flere gitt samtykke til organdonasjon.

NYTT KURS FOR HJERTEMØDRE

Rikshospitalet inviterer på nytt til kurs for pasienter med hjertesykdom som er eller har vært gravide.