Spørreundersøkelse om tiltak mot Covid-19

Unge funksjonshemmede samarbeider med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å samle inn informasjon om hvilke konsekvenser smittetiltak mot Covid-19 har hatt. Her ønsker

Mestring med Funkis: Nytt nettkurs

Studieforbundet Funkis gjør et nytt forsøk med nettkurset Mestring med Funkis. Ny dato blir mandag 14. september.

Se hele mennesket

Torsdag 4. juni lanserte Unge funksjonshemmede animasjonsfilmen og prosjektet «Se hele mennesket».

Covid-19 og reaksjoner blant voksne med medfødt hjertefeil

Akuttmedisinsk avdeling ved OUS og GUCH-enheten har startet et forskningsprosjekt om Covid-19 og reaksjoner blant voksne med medfødt hjertefeil. DU er invitert til

Podcast om hjertefeil

Leste du om podcasten til Thomas i siste utgave av VMH-nytt? Nå har det kommet mange nye episoder – flere av dem om

VHM Chat