Medfødt hjertefeil: Lav risiko for Covid-19

Tidlig i koronapandemien kom OUS Rikshospitalet med anbefalinger om å leve mest mulig i tråd med de generelle anbefalingene til befolkningen. En ny

Hva skal til for at du har det bra?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har fått midler fra Helsedirektoratet til blant annet å gjøre en undersøkelse om hva som skal til for å ha

Mye å feire da pasientforening for hjertesyke fylte 10 år

Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) avholdt sitt landsmøte lørdag 3. oktober – et halvt år etter skjema. Det som skulle bli et storstilt

Ny leder – og helt nytt styre i VMH

Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) avholdt sitt landsmøte lørdag 3. oktober. På dagsorden sto blant annet valg av nytt styre.

Chat med oss!

VMH-chatten åpner igjen tirsdag 1. september!

Diagnosekurs utsatt

På grunn av Covid-19, må kurset «Ung med hjertefeil – hva nå», som skulle vært arrangert 8. og 9.oktober, utsettes til 11. og