VMH vil tette det siste hullet i velferdsstaten

Nå håper organisasjonene bak Tannhelsekampanjen at tannhelse kan bli en viktig sak i årets valgkamp. VMH har signert en uttalelse sammen med de øvrige  medlemsorganisasjonene.

10. februar deltok Olea og Aleksander fra VMHs landsstyre på Fagforbundet UNG sitt møte om Tannhelsekampanjen. Kampanjen har pågått siden 2014, og VMH er en av i alt 25 organisasjoner som har tilsluttet seg den – fordi foreningen mener at tennene er en del av kroppen.

Uttalelsen begynner slik: «Vi krever at en ny regjering skal forplikte seg til å tette det det siste hullet i velferdsstaten, nemlig offentlig finansiert tannhelsebehandling. Det handler om at sykdommer og skader i munnhulen ikke skal forskjellsbehandles fra andre sykdommer og skader i kroppen. Det burde være en selvfølge.»

Uttalelsen slår også fast at «når innbyggere i velferdsstaten vår blir tvunget til å velge mellom å trekke tenner til 1500 kr, eller betale summer fra 6000 til 30 000kr for nye tenner, da forstår du at mange velger økonomi framfor livskvalitet».

Tannhelsekampanjen vil innføre en ordning hvor alle bidrar med en liten egenandel, slik som alle andre helsetjenester. De mener at fordelene med en frisk befolkning hvor alle har trygghet for sin helse og forutsigbarhet for sin økonomi, er bedre på lang sikt enn merutgiftene ordningen vil påføre storsamfunnet. Dessuten vil det lønne seg å jobbe forebyggende.

Les mer om «Tannhelse inn i egenandelsordningen» på Facebook.