VMH på Arendalsuka 2017

VMH og FFHB samarbeider om stand på Arendalsuka under parolen Se hele meg!

Arendalsuka går av stabelen fra 14. – 19. august. VMH har tidligere stått på stand for Stiftelsen Organdonasjon under dette arrangementet, men vil i år prøve å stå på «egne» ben. Det er også første gang at vår søsterforening FFHB deltar.

Formålet med å delta på Arendalsuka for både FFHB og VMH er å vise frem våre målgrupper og sikre økt synlighet overfor både media, politikere og befolkningen ellers. Vi håper å få politikere i tale og at dette er en fin arena for å sette fokus på våre hjertesaker i valgkampen.

I tillegg til å bemanne vår felles stand, vil deltakere fra VMH og FFHB delta på ulike møter og arrangementer både som observatører og aktive tilhørere.

Med slagordet «Se hele meg!» vil vi vise hvor viktig det er at leger, annet helsepersonell og samfunnet for øvrig ser hele mennesket og ikke bare en hjertefeil. Vi ber om en helhetlig og livslang oppfølging av medfødte hjertefeil.

Det er utarbeidet en brosjyre med fire undertemaer, blant annet tannhelse og mental helse. Både VMH og FFHB vil ha tannhelse inn i folketrygden. God tannhygiene er spesielt viktig for de med medfødte hjertefeil for å forebygge blant annet endokarditt.

Når det gjelder det mentale er det en kjensgjerning at mange sliter mer med sin psykiske helse enn med sin medfødte hjertefeil. Operasjoner og annen behandling er en stor belastning også psykisk, og det å leve med en medfødt hjertefeil kan gi angstlidelser og posttraumatisk stress, samt at mange sliter med komplekser og lav selvfølelse. Vi mener at helsevesenet i større grad må erkjenne dette og gi et tilbud som gjør også den psykiske belastningen minst mulig. Leve – ikke bare overleve er et viktig motto her.

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folket for debatt og utforming av fremtidens politikk. Vi håper å være godt synlige i Arendal denne uka. Ta gjerne turen innom vår stand – 129 Gågata!