VMH også for genetiske hjertesykdommer

Landsmøtet i VMH har gjort en endring i vedtektene slik at foreningens målgruppe også inkluderer genetiske hjertesykdommer.

ØNSKER DU Å BLI MED I VMH? MELD DEG INN I DAG!

Genetiske (arvelige) hjertesykdommer er relativt sjeldne. Felles for disse hjertesykdommene er at de ofte debuterer i barne- eller ungdomsårene og at de viser seg som besvimelser og hjerterytmeforstyrrelser.

Ifølge en artikkel hos FFHB (som har gjort en liknende endring i sin formålsparagraf) er de hyppigst forekommende av disse sykdommene i Norge: Hypertrofisk kardiomyopati (HCM), Lang QT tid syndrom (LQTS), Dilatert kardiomyopati (DCM), Arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati (ARVC) og Katekolaminerg polymorf ventrikkeltakykardi (CPVT).

I tillegg er noen undergrupper av dilatert kardiomyopati arvelige, for eksempel de som er forårsaket av mutasjoner i Lamin A/C genet.

Etter endringen i formålsparagrafen heter det nå at «Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) er en landsomfattende interesseorganisasjon som skal ivareta interessene for personer over 18 år med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil».

LES OGSÅ OM VERONICA, SOM HAR LANG QT TID SYNDROM