Viktig melding: Møt opp til kontroll

Hvert år er det rundt 60 ubrukte timer på grunn av at pasienter ikke møter opp til kontroll, melder Guch-enheten ved Rikshospitalet.

De opplever til stadighet at pasienter ikke kommer til sine kontroller, og ofte blir det meldt om fravær på kort varsel. Dette betyr at man ikke får brukt de ledige timene til andre pasienter.

Dette er svært uheldig på flere måter. Det føres årlig statistikk over oppmøte ved poliklinikk og innleggelser på sykehuset. Enhetens tildeling av ressurser avhenger av daglig drift og pasientgrunnlag. Færre kontroller ett år, kan gi mindre ressurser det neste.

For at Guch-enheten ved Rikshospitalet skal kunne drive forsvarlig og god medisinsk behandling og oppfølging av den store pasientgruppen med voksne med medfødt hjertefeil, er de avhengig av en forutsigbar hverdag. Gi derfor beskjed hvis du ikke kan møte opp.

Husk også at kontrollene er der for at legene skal kunne følge din hjertefeil og helsesituasjon tett. Frekvensen av kontrollene er vurdert av din behandlende lege – og de setter deg ikke opp bare «for moro skyld».  Unnlater du å møte på kontroll, kan det i verste fall få negative følger for din helse senere. Så noter deg tid og dato i kalenderen når du får innkallelse.

Det har naturlig nok vært en del avbestillinger i forbindelse med Covid-19, men helseforetaket legger til grunn at all konsultasjon og pasientbehandling i virksomheten skal være trygg.

Denne oppfordringen gjelder selvfølgelig ikke bare deg som går til kontroll ved Rikshospitalet – det gjelder alle pasienter på alle sykehus!

PS: Husk at hvis du ikke møter til timen din, må man betale en avgift.