Verktøy for bedre psykisk helse

Psykolog Else Resser Heyerdahl holdt foredraget «Frisk og kronisk syk» på seminaret «Å leve med hjertefeil – psykisk helse» siste helgen i november.

Seminaret ble arrangert av Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) på Soria Moria hotell i Oslo fredag 26. til søndag 28. november 2021. Man kunne også delta digitalt.

Else (bildet) er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og har tatt sin spesialisering innenfor hjertemedisin og psykisk helse.

Helhetlig tilnærming

I foredraget sitt gikk Else gjennom ulike aspekter innenfor psykisk helse, og viste verktøy man kan ta med videre. Hun la fram begrepet biopsykososial; at vi påvirkes av det som skjer i kroppen, tankene våre, følelsene, handlingene våre og omgivelsene rundt. Denne helhetlige tilnærmingen til å se hver enkelt person lå til grunn for hennes forståelse av psykisk helse og sykdom.

Psykologiske grunnbehov

Hun snakket om de psykologiske grunnbehov:

  • Tilhørighet; å være en del av et fellesskap, opplevelse av å høre til
  • Kompetanse; å følge at vi duger, at vi mestrer noe
  • Autonomi; å føre at vi har valg, kan påvirke egne liv, forutsigbarhet.

Disse grunnbehovene er det viktig at ikke blir krenket. Når grunnbehovene er ivaretatt føler man mestring, og at man har overtaket på livet og den belastningen som sykdommen kan gi.

Videre tok hun opp hvordan vi kan snakke til oss selv. At vi gjennom mental trening kan snu de tankemønstre som gjør livet tungt å leve. Gjennom positive mentale tanker kan vi være våre egne støttespillere. Vi kan velge hvilke briller vi ønsker å se verden gjennom, om det er de positive eller negative brillene. Destruktive tanker svekker mestring og stjeler selvfølelse. Konstruktive tanker gir oss bedre humør og motivasjon, og fører oss mot målet. Hun la fram tre støttespillere for å vurdere tankene:

En annen ting Else la frem som er viktig å ta med seg videre, er Psykologens 5 om dagen:

  • Gi sykdommen akkurat nok oppmerksomhet – ikke for mye eller for lite
  • Tanker er bare tanker, lytt til konstruktive støttetanker og la de andre fare
  • Vær bevisst hvilke «briller» du har på
  • Aksept innover – fokus utover
  • Vaner forenkler livet

Angst og depresjon blant hjertepasienter

I 2019 kom det en artikkel i Tidsskriftet for den Norske Legeforening hvor blant annet Else Heyerdahl, i samarbeid med andre psykologer og kardiologer ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, har screenet for symptomer på depresjon og angst ved en hjertemedisinsk avdeling.

Bakgrunnen for studiet er at man har sett at depresjon og angst er utbredt hos pasienter med hjertesykdom, og at dette kan gi en dårligere prognose og økt dødelighet. Det var derfor ønskelig å se om man kunne innføre en enkel metode for screening av symptomer på depresjon og angst hos pasienter med hjertesykdom.

Pasientene ved hjerteseksjonen ved Diakonhjemmet sykehus ble screenet for symptomer på depresjon, angst og panikkanfall, og fikk utdelt spørreskjema de skulle svare på. Resultatene siste at av 232 pasienter var det 57 stykk som opplyste om symptomer. Dette tilsvarer 25 prosent.

Snakk med noen!

På seminaret på Soria Moria ble alle deltagere som opplever symptomer på depresjon og angst oppfordret til å snakke med noen om dette, enten om det er fastlege og andre kommunale tjenester, eller om man får henvisning til spesialisthelsetjenesten.

VMH har i møte med GUCH-enheten ved Rikshospitalet fått informasjon om de arbeider med å styrke tilbudet på dette området ved sykehuset. Blant annet er det åpnet opp for muligheten til å henvise pasienter til psykosomatisk avdeling for utredning av sin psykiske helse.

Les mer

Else hadde noen gode tips til bøker og nettsider som kan være nyttige:

www.kognitiv.no

www.sovno.no

Elin Fjerstad har skrevet flere bøker som Else benyttet i foredraget:

«Frisk og kronisk syk – et psykologisk perspektiv på kronisk sykdom», «Lev godt med sykdom» og «Energityvene – utmattelse i sykdom og hverdag».

Andre bøker som ble nevnt var Torkil Berge og Arne Repål sin «Trange rom og åpne plasser – om angst og fobier», samt Agnes Ravatn sin «Operasjon sjøldisiplin» som har en mer humoristisk tilnærming.

Tekst: Solvor Hagen Eliassen, fagansvarlig i VMH

Foto: Marit Haugdahl