Veien videre for VMH

En helg i april var 23 tillitsvalgte og likepersoner samlet til fagseminar på Gardermoen. Med inspirasjon, organisasjonsutvikling og motivasjon på timeplanen ble det en innholdsrik helg med noe for enhver smak.

Prosjektmidler fra ExtraStiftelsen gjorde det mulig for Voksne med medfødt hjertefeil å igjen invitere sine tillitsvalgte og andre ressurspersoner til et fagseminar med mange ulike foredrag på programmet.

Vi startet fredag ettermiddag med et innlegg av seksjonsleder på Haukeland universitetssykehus, lege Gottfried Greve. Han fortalte om oppfølgingen av GUCH-pasienter på Haukeland, både før og i dag. Men aller først hadde han laget en Kahoot-undersøkelse (alle bruker sin egen mobiltelefon for å avgi stemme) for å kartlegge hva deltagerne i salen kunne om oppfølging, behov for kontroll og kontaktinformasjon, og hvilke erfaringer de selv har gjort seg. En fin start på helgen med et stort engasjement!

Lørdag formiddag ble det gitt en oppdatering og grundig informasjon om VMH og hva vi jobber med av ulike prosjekter. Vi fikk også høre litt om et par prosjekter som er på trappene sammen med Foreningen for hjertesyke barn, og vi hadde nok en Kahoot-undersøkelse om styrearbeid. Her var det mye usikkerhet rundt roller og ansvar, og derfor var det viktig å gå gjennom teamet nøye.

Deretter fortsatt formiddagen med etikk-diskusjoner. På Siste landsmøte ble det vedtatt at VMH skal utarbeide forslag til egne etiske retningslinjer for organisasjonene. Vi gikk gjennom hvilke områder det kan være hensiktsmessig å ha med i retningslinjene, og vi hadde gruppearbeid med enkelte etiske dilemmaer som utgangspunkt for diskusjoner.

Simen Almås (hovedbilde) holdt deretter foredraget «Positiv endring». Med sin sterke historie og sine livserfaringer, til tross for sin unge alder, gjorde han et dypt inntrykk på alle. Simen snakket mye om å finne lyspunkter i både positive og negative hendelser, viktigheten av å velge å fokusere på de gode minnene, å være tilstede her og nå, bruke støttespillere og holde fast på mulighetene. Foredraget var absolutt til inspirasjon og vi fikk mange gode råd det er verdt å ta med seg videre.

Etter lunsj fortsatte vi med Atle Larsen, som er jurist i LHL og tilknyttet Rettighetssenteret til FFO. Her gikk vi rett inn på konkrete saker som kan berøre mange av våre medlemmer, som nye regler for førerkort, rett til helsehjelp og retten til ny vurdering. Vi fikk også høre mer om at det åpnes opp for fritt valg av rehabiliteringssted, hvilket kan gjøre det enklere for mange å søke om opphold på Feiringklinikken, et foretrukket valg for mange med medfødt hjertefeil. Spørsmålene var mange, og her kunne vi med fordel ha satt av mye mer tid.

Guri Idsø Viken er politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge.

Guri Idsø Viken, politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge hadde temaet var politisk påvirkning – et område som vi som organisasjon kanskje kan minst om. Nå fikk vi litt mer innblikk i hvordan vi kan gå frem med en sak vi ønsker å sette fokus på. Guri forklarte hvorfor det er viktig å være tydelig overfor politikerne, være godt forberedt, ha et kort og tydelig budskap, og utarbeide korte dokumenter med en tydelig oppsummering. Hun oppfordret til å bruke konkrete historier eller eksempler som belyser problemstillingen. Dessuten understreket hun at forslag til løsning alltid er aktuelt! Vi ble også oppfordret til å møte politikerne når vi har saker vi ønsker å få frem.

Etter regionmøter helt til slutt på ettermiddagen var det godt med en god pause før middagen ble servert på hotellet.

 

Ernæringsfysiolog Åshild Lode.

Søndag startet vi formiddagen med et foredrag om kosthold og ernæring ved klinisk ernæringsfysiolog Åshild Lode. Åshild har tidligere jobbet i Foreningen for hjertesyke barn og kjenner vår målgruppe svært godt. Vi gikk gjennom de viktigste næringsstoffene og hvorfor det er viktig å balansere kostholdet mellom karbohydrater, fett, proteiner og mineraler. Mange har en mening om hva som er sunt, og det er vanskelig å vite hva eller hvem man skal høre på. Konklusjonen er vel «Det finnes ikke usunn mat, bare usunne mengder».

Deretter fulgte Siriann Bekeng, organisasjonsrådgiver i Frivillighet Norge, som snakket om å koordinere og motivere frivillige. Frivilligheten er i utvikling og mange er mer ute etter hva de kan bidra med, samtidig som de får noe igjen. Vi må bli flinkere til å spørre medlemmer direkte hva de kan bidra med og hvordan vi ønsker at de skal engasjere seg. Vi må vise frem aktivitetene, og følge tett opp de som melder seg som frivillige. Brukerundersøkelser blant medlemmer er viktige, spesielt de nyinnmeldte: hvilke forventninger til organisasjonen har de?

Før avslutningen av en innholdsrik helg var siste post på programmet et innlegg om likepersonsarbeid i organisasjonen. Vi fikk høre litt om hvordan Foreningen for hjertesyke barn skolerer og organiserer sitt likepersonsarbeid, og Fredrik Bjørgo, leder i Region Vest, fortalte om de lokale aktivitetene som arrangeres for VMHs medlemmer der. Noen gruppeoppgaver ble det også tid til, hvor ulike utfordringer var skissert. Det passet fint å runde av helgen med det aller viktigste arbeidet vi skal gjøre i en forening som vår.

Vårt inntrykk er at utbytte for deltagerne var stort, her var det påfyll av flere slag og ny kunnskap innen mange områder for mange. Det viser også flere av tilbakemeldingene vi har fått.

Av Anne Giertsen, daglig leder i VMH