Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne

Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse.

Nylig lanserte Unge Funksjonshemmede rapporten «Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne». I dette prosjektet har de intervjuet 14 ungdommer.

«Vi har sett at informasjonstilbudet om seksualitet til ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er for dårlig. Både helsepersonell, lærere og ungdom vegrer seg for å snakke om seksualitet og funksjonsevne. Det er ingen tydelige føringer i helse- og skolesektoren for hvem som har ansvaret», skriver interesseorganisasjonen på sine nettsider.

Mange møter fordommer og myter om funksjonsnedsettelser. Disse fordommene kan få konsekvenser for selvbildet, og begrense tilgangen til informasjon om seksualitet. For eksempel forteller unge i rapporten at de møter helsepersonell som antar at de ikke er opptatt av relasjoner, følelser og sex. Som en følge av dette opplever ungdommene at de ikke får de samme spørsmålene om seksuell helse som andre og at de ikke får viktig informasjon, for eksempel om prevensjon og fertilitet. Noen ungdommer forteller til og med at de har blitt avvist når de selv spør om seksuell helse.

Prosjektet har også vist oss at sex med funksjonsnedsettelser kan fungere godt. Ungdom med positive følelser for egen kropp og god kunnskap om seksualitet har ofte bedre psykisk og fysisk helse.

Les mer hos Unge Funksjonshemmede