Ungdomskurs på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet inviterer 18 – 24-åringer med medfødt hjertefeil på kurs i mars. Her kan du treffe andre «voksne hjertebarn» og få svar på alle spørsmål du måtte ha. Pårørende er også velkommen.

Pasienter med medfødt hjertefeil i alle aldre har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. Hvert år gjennomfører GUCH-enheten ved OUS Rikshospitalet flere kurs for unge voksne med medfødt hjertefeil. For mange er det første gang at de møter noen med samme diagnose som seg selv. Selv om de lærer mye på kurset, er det kanskje det å møte andre i samme situasjon som gjør mest inntrykk.
Mens tidligere kurs har vært diagnoserelatert, inviterer sykehuset nå unge voksne i samme aldersgruppe til kurs. På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sine erfaringer.

Kurset går over to dager; torsdag 14.mars kl 10 – 16 og fredag 15. mars fra kl 10 – 15. Etter kursslutt 14.mars planlegges det også et sosialt arrangement.
På kursprogrammet står blant annet forventninger til kurset, hjertets anatomi, rettigheter og utdanning, mestring, fysisk aktivitet, prevensjon og svangerskap, informasjon om brukerorganisasjonen (vmh) med mer. Deltakerne vil også få muligheten til et fire ukers rehabiliteringsopphold ved Feiringklinikken i etterkant av kurset. Dette får du mer informasjon om ved påmelding.
Er du mellom 18 og 24 år og har medfødt hjertefeil men ikke fått invitasjon til kurset? Da kan du kontakte GUCH-enheten på epost eller ring 23073867. Påmeldingsfrist er allerede 25. februar!!!

LAST NED INVITASJONEN