Ung medvirkning og mestring

Ahus inviterer til samlinger under tittelen Ung medvirkning og mestring, UMM.

Prosjektet Ung medvirkning og mestring – UMM – er et gruppebasert tilbud på Ahus rettet mot ungdom som har langvarige helseutfordringer, både psykisk og somatisk, samt psykososiale problemer.
Gruppene er uavhengig av diagnose, og har fokus på å mestre overgangen fra barn til voksen og bli bevisst egne ressurser.
Det er også grupper for foreldre, som har som mål å styrke foreldrene i deres håndtering av de unges prosesser og til å ta vare på seg selv.

Gruppene har 6 samlinger à 2,5 time og er ca. hver 3. uke i tidsrommet april-september (ingen samlinger i skoleferien).

Oppstart:
18-20 år: 8. april kl. 16.30 – 19.00
Foreldre: 7. april kl. 14.00 – 16.30

Du kan lese mer om tilbudet her: https://mestring.no/umm/