Undersøker transplantertes livskvalitet

Det er utviklet en undersøkelse som skal kunne gi bedre svar på hvordan livskvaliteten er på lang sikt hos de transplanterte som har fått livet i gave.Over hele verden bruker myndigheter i mange land store ressurser på transplantasjonsprogrammer og organdonasjon.

The World Transplant Games Federation, som har medlemmer i over 60 land, ønsker å sikre at flere transplanterte verden over er mer aktive, og oftere aktive.

I over 30 år har de arrangert sportsaktiviteter for å sikre at transplanterte får en best mulig rehabilitering. Medisinsk er det godt dokumentert at man bør spise sunt og holde vekta nede etter å ha fått et nytt organ. Å holde seg i form er selvsagt også en viktig del av dette. Sammen med kosthold og vektkontroll gjør det at den enkelte rett og slett lever lenger med sitt nye organ.

I den verdensomspennende undersøkelsen som forbundet nå ligger ute på nett, ønsker de å få svar på hva slags livskvalitet transplanterte verden over har i dag, og hvilken betydning fysisk aktivitet har i deres liv.

De første og veldig foreløpige resultatene fra undersøkelsen vil bli lagt frem på den 26. internasjonale kongressen i The Transplantation Society i Hong Kong i august.

I tillegg ønsker forbundet bak The World Transplant Games å vite hva folk synes om disse «olympiske lekene» som arrangeres for folk som har fått nye lunger, hjerter og nyrer. De arrangerer nemlig transplantasjonsleker både sommer og vinter.

Har du fått livet i gave og et nytt organ?

Gå inn på The Global Quality of Life Survey

Her finner du The Transplant Games Survey

PS: Visste du at det i disse dager (10. – 17. juli) arrangeres Europeisk mesterskap for hjerte- og lungetransplanterte og Europeisk mesterskap for nyretransplanterte og dialysepasienter i Vantaa, Finland? Samtidig arrangeres den europeiske sportsuken for transplanterte. Les mer