Undersøkelse om skolemiljø

Unge funksjonshemmede jobber nå med et prosjekt som heter «Stå opp mot hatprat!». I den forbindelse gjør de en undersøkelse om mobbing og hatprat i skolen på bakgrunn av funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom.

Selv om fokus på mobbing i skolen har økt de siste årene, så ser de at mobbing av unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom i liten grad er en del av denne samtalen. «Mobbing og hatprat er viktige temaer å sette fokus på, og vi ønsker å se på hvordan disse ungdommene opplever dette og hvilke konsekvenser det kan få.  Vi ønsker også å se på hvordan ulike skoler jobber med tematikken», skriver prosjektleder Maren Hagen Fuglesang i en epost til VMH.

Som en del av arbeidet med å samle inn data og informasjon har de laget en spørreundersøkelse for å kartlegge unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom sine erfaringer rundt skolemiljø. For å kunne delta i undersøkelsen må man være 16-35 år og ha en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. Er du i målgruppen, så klikk deg inn på undersøkelsen her: https://no.surveymonkey.com/r/XGXP6D8