Tusen takk, sosionom-Kari!

16. juni hadde sosionom Kari Raftevold Grodås sin siste arbeidsdag ved OUS Rikshospitalet.

Den ferske pensjonisten har vært med å forme utviklingen av sosionomfaget og har satt dype spor, ikke minst blant hjertesyke pasienter.

Takknemlig

Så mye har sykehuset satt pris på Kari, at de ga henne et eget avslutningsseminar i mai. Det er det normalt bare ledere og overleger som får når de går av med pensjon.

Hit kom prominente fagpersoner fra ulike avdelinger på sykehuset, og utenfra. Som eneste pasient fikk jeg også invitasjon til å delta, noe jeg er svært takknemlig for. Dermed fikk jeg også takket Kari – på vegne av de mange med medfødt, genetisk og tidlig ervervet hjertefeil som hun har hjulpet og støttet opp gjennom årene. Kari har stilt opp på diagnosekurs, på sengeposten, på telefon og på epost. Alltid tilgjengelig, alltid lyttende – og alltid med usedvanlig gode råd.

Hun har hatt et spesielt ansvar for den viktige psykososiale rollen ved transplantasjonsutredning og i oppfølgingen etter hjerte- og lungetransplantasjon. Hun vet også at det er stort behov for sosionomtjenester på avdelinger som de fleste neppe ville tenkt på i det hele tatt – som intensivavdelingen. De ansatte ved kardiologisk avdeling, inkludert GUCH-enheten, har ofte etterspurt Karis tjenester – til stor glede og nytte for pasientene.

Sosionomens rolle

I 70 år har vi hatt sosionomer ansatt ved norske sykehus – og Kari har vært med halvparten av den tiden. Det er i seg selv unikt. Siden 1998 har hun arbeidet ved Rikshospitalet.

Sosionomer har som hovedmål å bidra til et helhetlig behandlingstilbud. Når sykdom endrer hverdagen er det ofte langt mer enn behandling av sykdommen som må til. Hele livet, som arbeid, bolig, familiesituasjonen, samliv, psykisk helse og barn blir gjerne berørt. Sosionomen kan bidra til at pasienten bedre håndterer de psykososiale forholdene, og gjør han eller henne bedre i stand til å mestre livet med sykdommen.

En foregangsperson

Ifølge Hanne Skedsmo Nilsen, enhetsleder for sosionomene ved Rikshospitalet, har Kari vært sentral i å utvikle fagfeltet for sykehussosionomer – fra rettighetsforvaltning til profesjonelt psykososialt arbeid. Kari har betydd enormt for utviklingen av faget, understreket Skedsmo Nilsen, og kalte Kari en foregangsperson og en kjempeviktig rollemodell.

– Kari har en genuin interesse for pasientene, og en egen evne til å komme de nær på uvanlig kort tid. Det er unikt, sa enhetslederen, og la til at Kari alltid ser mennesket bak sykdommen.

«Personen Kari er synonymt med funksjonen sosionom», hevdes det fra transplantasjonsavdelingen. Det er store ord.

Alle som kjenner Kari vet at rent fysisk ikke akkurat ruver i terrenget, og at hun neppe har særlig store sko. Men de har jammen store sko å fylle, de som nå skal fylle tomrommet etter Sosionomen med stor S.

Takk for gode råd og støtte opp gjennom årene, Kari! Håper du koser deg skikkelig nå, og nyter pensjonistlivet både i Oslo og i Hornindal!

Av Marit Haugdahl

Billedtekst: Artikkelforfatteren og hovedpersonen Kari under avslutningsseminaret i mai.