Trippel erfaring med ungdom og sykdom

Frøydis Løvberg Lien er ung, har medfødt hjertefeil og jobber som sykepleier. Det gir henne en helt spesiell kompetanse.

Frøydis, som er aktiv i VMH, forteller sin historie i Tidsskriftet Sykepleien. De har Ungdom på sykehus som eget tema. Ungdom som er syke, trenger å bli tatt vare på. Men i helsevesenet passer de hverken inn som barn eller voksne.

Les historien om Frøydis

Les mer om Ungdom på sykehus på temasidene