Trening med mening

Hjertefeil og fysisk aktivitet: Trening med mening

Hvorfor skal man gidde å trene? Det er mange årsaker til det. Også de med hjertefeil trenger å være fysisk aktive. Bevegelse er viktig for den motoriske, kognitive og sosiale utviklingen. Dessuten forebygger fysisk aktivitet livsstilssykdommer.

Les også:
– Får mye igjen for å bruke tid på trening
– Får energi av å trene

Fysisk aktivitet er, i tillegg til et godt kosthold, den enkeltfaktoren som du kan påvirke mest selv for å unngå sykdom!

Stor risiko å la være
Trening er ikke bare bra for å holde seg i form og å unngå fedme, men det er en stor dose helsegevinst i å bedrive fysisk aktivitet. Det å trene og å leve sunt er en viktig faktor for å holde seg unne ekstra mange sykehusbesøk i livet, og god fysisk form ut fra dine egne forutsetninger er med på å styrke kroppens forsvar mot sykdom.

Innaktivitet svekker kroppens evne til å utføre enkle, daglige funksjoner. Redusert fysisk aktivitet øker for eksempel risikoen for livsstilssykdommer, som er veldig uheldig for personer som allerede har hjerte- og lungesykdommer fra før. Risikoen for utvikling av diabetes type II og ulike krefttyper øker også ved overvekt og fedme. Nyere forskninger viser også at økt fysisk aktivitet har også en positiv innvirkning på vår mentale helse.

Trendy
Trening har nærmest blitt en trend, og har blitt et statussymbol i mange samfunnsgrupper. Vi lever i et samfunn med teknologiske hjelpemidler som er med på å skape en inaktiv hverdag for mange, samtidig som den ene forskningsrapporten etter den andre om helse og trening publiseres. Trening har gått fra å være en kamp mot livsstilssykdommer til å bli forebyggende og helsefremmende.

Fokuset på trening har blitt stort, men ikke alle har samme forutsetninger for å bedrive idrett på høyt nivå. Heldigvis vises det at det mindre aktivitet til for å få en positiv gevinst som bedre livskvalitet, bedre funksjonsdyktighet, redusert risiko for ulike sykdommer. Det som er viktig er å øke den daglige aktiviteten.

Må tilpasses hverdagen
Fysisk aktivitet er utvilsomt positivt for kroppen – nesten uansett. Og det er viktig at treningen legges til rette i hverdagen, slik at det blir enklere å være aktiv og enklere å inkludere fysisk aktivitet i hverdagen.

Tips til enkle endringer i hverdagen:

Tilrettelegging av trening i hverdagen kan gjøres med små endringer.
– Begynn å sykle eller gå til jobb/skole/ buss i stedet for å kjøre
– Ta trappen istedenfor heis
– Gå bort til kollega/venn/ nabo, i stedet for å ringe
– Gå av bussen en stasjon for tidlig, og gå resten av veien til fots
– Avtal å trene/gå tur sammen med noen – da er det vanskeligere å skulke unna
– Tren til faste tider – da blir det lettere en vane

Snakk med legen først
Trening er gøy, men ikke alltid med en gang. Det skal gjøre litt vondt i starten! Før du melder deg inn i et treningsstudio med ett års bindingstid eller investerer i rådyrt utstyr, bør du ta en prat med legen din. Du bør spørre om det er spesielle ting akkurat du bør tenke på. Vi er alle forskjellige, med forskjellige typer hjertefeil, grenser, fysisk form og helsemessig hensyn. Det er viktig at du prøver ut forskjellige ting og lærer deg selv å kjenne. Ikke gi opp med en gang, prøv flere ganger. Let deg frem til en treningsgren du trives med og synes er gøy. Hvem er det som sier at trening skal være tungt, forferdelig, smertefullt og kjedelig?