To store prosjekter for unge voksne

VMH har fått tildelt støtte til to store prosjekter for unge voksne i 2023.

Veien fra ungdomstid til voksenlivet kan være vanskelig for mange unge med medfødt hjertefeil.  Styret og administrasjonen har derfor i lengre tid ønsket å gi et tilbud spesielt til denne gruppen.

– Alle medlemmer er like viktige for oss, men fordi vi ser at gruppen unge voksne er minst aktive i foreningen, så ønsker vi å arrangere to prosjekter for akkurat denne gruppen i året som kommer, sier styreleder Kari Anne Pedersen.

For de aller fleste unge er det mange valg som skal tas, både innen studier og valg av yrke. Å bli voksen og flytte hjemmefra når man i tillegg har en kronisk hjertesykdom, kan by på ekstra utfordringer som gjør situasjonen mer krevende enn for andre.

– Ved å samle de yngste medlemmene våre vil vi kunne gi dem et nytt og unikt nettverk, oppdatere dem om rettigheter og muligheter for tilrettelegging i jobb og studier, gi dem økt kunnskap om egen hjertefeil – og rett og slett trygge dem ved inngangen til voksenlivet som hjertesyke, sier Pedersen.

Gave fra Kavli-ansatte

Det første prosjektet er gjort mulig gjennom en gave fra Kavli og deres Ansattgave. Her har VMH fått 150.000 kroner. Den fantastiske gaven ble overrakt styreleder Kari Anne Pedersen og daglig leder Anne Giertsen på en mottagelse hos Kavli i slutten av november.

Pengene skal brukes på en friluftshelg, trolig i juni 2023. Helgen vil være for medlemmer mellom 18 og 26 år, og her blir det mest fokus på det sosiale og samhold, men også på veien videre som ung voksen med medfødt hjertefeil.

Kavli er et næringsmiddelfirma med cirka 600 ansatte som eies av den veldedige stiftelsen Kavlifondet. Overskuddet fra Kavlis virksomhet går til Kavlifondet, som igjen deler ut disse midlene til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. VMH ble nominert til å være blant mottakerne av årets ansattegave fra Patrick Braaten, som er ansatt i Kavli og selv har hjertefeil.

Faglig påfyll

Det andre prosjektet er gjort mulig gjennom støtte fra Stiftelsen Dam, der VMH gjennom flere år har fått midler til ulike prosjekter for medlemmene. Denne gangen var det de unges tur (aldersgruppe 18 – 30 år), og en større samling høsten 2023 er nå under planlegging.

Her vil det bli mye opplæring og kunnskap fordelt over en hel helg under paraplyoverskriften «Med medfødt hjertefeil inn i voksenlivet». Her vil både helsefagarbeidere, kostholdseksperter og en jurist bli invitert som foredragsholder, og fysisk og psykisk helse vil også stå på programmet.

Bli med i VMH

VMHs styre har satt ned en programkomite som skal sørge for et godt program for begge samlingene.

Begge samlingene er kun for medlemmer. Om du ikke er medlem av VMH enda, kan du melde deg inn her, så sikrer du samtidig at du får invitasjon til arrangementene. Medlemskap koster kun kroner 100 i året for unge mellom 18 og 26 år. For øvrige medlemmer er kontingenten 250 per år.

VMH arbeider også tett sammen med Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) for å sikre gode tilbud til alle unge i fasen mellom barn og voksen.

Billedtekst: Kari Anne Pedersen (i midten) og daglig leder Anne Giertsen sammen med Kavli-ansatt og forslagsstiller Patrick Braathen, som selv har hjertefeil.