Tannhelse på agendaen

Arendalsuka er i full gang, og engasjerte medarbeidere og frivillige fra VMH og FFHB står på stand for å snakke om de utfordringene som barn og voksne med medfødt hjertefeil kan ha som ikke handler om hjertet.

Et eksempel er tannhelse. Foreningene ønsker at tannhelse skal være en del av Folketrygden.

God tannhygiene er viktig, blant annet for å forebygge endokarditt, en av de mest fryktede komplikasjonene hos voksne med medfødt hjertefeil. Det viktigste tiltaket for å forebygge denne sykdommen, er god tann- og munnhygiene. De mest alvorlige tilfellene av endokarditt skyldes nemlig ofte bakterier fra munnhulen som går over i blodet og ned til hjertet.

Derfor er det spesielt skremmende at 28 prosent av voksne med medfødt hjertefeil som deltok i en stor internasjonal kartlegging oppga at de ikke går til tannlegen jevnlig. En viktig årsak til dette er økonomi.

Vi vil sikre at alle med hjertefeil kan forebygge endokarditt og andre sykdommer og komplikasjoner ved å få dekket utgifter til tannlegebesøk også etter at de fyller 19 år.

Derfor tok informasjonsansvarlig Marit i dag turen rundt til de politiske partiene på Arendalsuka for å fortelle om utfordringene – og høre hva politikerne mener om saken.

Kathrine Kleveland (bildet), Senterpartiet, var blant dem som hørte villig på våre synspunkter.

– Dette er jo forebygging, og for meg høres det ut som ren samfunnsøkonomi å gi denne pasientgruppen gratis tannlege, sier Kleveland.

Du kan lese mer om hva Senterpartiet og andre partier mener om å la staten dekke tannlegeregningene for hele befolkningen i neste Hjerterom!