Takk den ukjente donor

Søndag 21. mai vil det bli avholdt en markering på Rikshospitalet for å hedre alle organdonorer, og vise glede over at de har vært med på å gi andre et nytt liv.

Tid: Søndag 21. mai kl. 11.00–13.00
Sted: Kapellet i glassgaten, OUS, Rikshospitale

Under markeringen vil det bli fremført dikt, minneord, og musikalske innslag. Det blir også lagt til rette for lystenning, stillhet og mulighet for å skrive en hilsen til den ukjente donor. Bestem selv hvor mye
tid du vil bruke.

Har du ikke anledning til å komme, kan du tenne et lys på arrangementets Facebookside: http://bit.ly/2pFXFvH