Takk, Gunnar!

«GUCHelov og takk-prisen» er i 2016 tildelt overlege dr. med. Gunnar Erikssen, som er faglig ansvarlig for GUCH-enheten ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Hedersprisen deles ut av Voksne med medfødt hjertefeil (VMH).

GunnarErikssenGuchelogOgTakk

GUCHelov og takk-prisen får Gunnar Erikssen for sin utrettelig innsats for voksne med medfødt hjertefeil (som på engelsk kalles GUCH, for Grown-Ups with Congenital Heart defects) gjennom mange år, og for evnen til å se hele mennesket, ikke bare hjertefeilen.

Brydd vinner

Prisen ble delt ut på et avdelingsmøte på sykehuset i begynnelsen av april. Det var en litt brydd prisvinner som takket alle sine kollegaer og presiserte at prisen egentlig burde gå til dem.
– Jeg er privilegert som for jobbe med et så spennende fagfelt som GUCH. De som kommer til oss kan være trygge på at de får god oppfølging av et tverrfaglig team med mye kompetanse, sa Gunnar Erikssen.

Avdelingsleder Thor Edvardsen ved kardiologisk avdeling var til stede under prisutdelingen.
– Vi er veldig stolte av å ha Gunnar Erikssen på laget. Han er en utrolig flink lagbygger og en veldig dyktig kardiolog, sa Edvardsen.

– På vårt lag

I begrunnelsen fra VMHs styre står det at de i år har valgt å gi prisen til en som tidlig forsto hvor sammensatt pasientgruppe GUCH er, og som også var blant de første som påpekte hvor raskt den vokser.

«Å behandle voksne med medfødt hjertefeil krever flere fagdisipliner og pasientene har ofte flere diagnoser, sammensatte symptomer og det kan kreve veldig mye tid og innsats av en lege å komme til bunns i problemene. Pasientene passer derfor dårlig inn i stykkprisfinansieringen som sykehusets økonomi er avhengig av.

Da er det ekstra viktig at det finnes leger som ser hele pasienten, ikke bare hjertefeilen, og som er interessert i oss som mennesker. En kardiolog som er personlig engasjert og interessert i hvordan det går med oss, som og sitter ved sykehussengen når vi er redde, og snakker åpent og ærlig med både pasient og pårørende. En hjertelege som er på vårt lag», står det i begrunnelsen.

– Symbol på trygghet

Mange har bidratt i å bygge opp en egen GUCH-enhet ved OUS Rikshospitalet. Erikssen har hatt det faglige ansvaret siden opprettelsen i 2008. Til tross for stadig flere dedikerte og gode hjelpere, har det vært et tungt nybrottsarbeid. Det er utfordrende å få gjennomslag for at det er behov for flere stillinger, mer midler og økt forskningsinnsats for å kunne gi en sterkt voksende og stadig mer kompleks pasientgruppe et godt tilbud.

– Takk for at du aldri har gitt oss opp! For mange er du selve symbolet på trygghet, sa VMHs leder Marit Haugdahl da GUCHelov og takk-prisen 2016 ble delt ut.

Om prisen

GUCHelov og takk-prisen er en hederspris fra Voksne med medfødt hjertefeil, som deles ut i forbindelse med foreningens landsmøte annet hvert år. VMH avholdt landsmøte på Gardermoen 9. – 10. april 2016.

Prisen ble første gang utdelt i 2014 og består av et glassfat med plakett. Tidligere vinner: Helene Thon, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn

Om pasientgruppen

GUCH står for Grown-Ups with Congenital Heart defects, altså voksne med medfødt hjertefeil. 0,8 prosent av alle barn som fødes har en eller annen hjertefeil (det finnes over 100 ulike diagnoser), fra det helt ukompliserte som ikke trenger behandling til svært alvorlige diagnoser som er uforenelig med liv (uten operasjon).

I dag overlever nesten alle hjertebarna, og kanskje så mye som 95 prosent av dem når voksen alder. Mens det er ca. 9000 hjertebarn i Norge (under 18), er det trolig rundt 20.000 personer over 18 år med medfødt hjertefeil. Halvparten av dem trenger livslang oppfølging av spesialister, mange må reoperere flere ganger som voksne.

Voksne med medfødt hjertefeil er en av de raskest voksende pasientgruppene i verden – på grunn av medisinsk utvikling og at stadig flere vokser opp. På OUS Rikshospitalet har man beregnet at antall pasienter i denne gruppen vil øke med 75 prosent i perioden 2010 – 2026.

 

På bildet ser vi Gunnar Erikssen sammen med Torunn Fjær-Haugvik og Marit Haugdahl i VMH.