Sykepleierpodden om medfødt hjertefeil

Hør Josefine og Solvor snakke om det å leve med medfødt hjertefeil og å jobbe med denne pasientgruppen i en fersk utgave av Sykepleierpodden.

«Sykepleierpodden: På jobb for deg» er en podkastserie fra Norsk Sykepleierforbund der de reiser rundt og møter sykepleiere rundt om i landet. Nå har de møtt Josefine, som er sykepleier og selv har medfødt hjertefeil, i tillegg til Solvor, som tidligere jobbet som GUCH-sykepleier og nå er på hjerteovervåkingen på Rikshospitalet – i tillegg til at hun engasjerer seg for pasientgruppen gjennom VMH.

https://pajobbfordeg.no/podcast/a-leve-livet-med-hjertefeil

Programleder Ida Gerø (som til daglig faktisk jobber på kardiologisk avdeling på Rikshospitalet) vil vite mer om hvordan det er å leve med medfødt hjertefeil og lære mer om pasientgruppen.

Her får du høre hvorfor Solvor ble så engasjert i voksne med medfødt hjertefeil. Selv om medfødt hjertefeil er utfordrende og anatomisk litt vanskelig, synes hun det er gøy å kunne noe som er litt sært. Dessuten er hun veldig glad i pasientene.

Josefine har i dag en kontorjobb, fordi det ble for tøft å jobbe som sykepleier på sykehus eller i hjemmesykepleien. I podkasten forteller hun svært åpent om oppveksten sin og om hvordan det er for henne å leve med hjertefeilen. Hun har lært seg å leve med den, selv om den påvirker henne hver dag. Det som får alarmen til å gå for friske folk, for eksempel lav oksygenmetning, er helt vanlig for Josefine.

I podkasten snakker Solvor og Josefine om yrkesveiledning, behovet for tilrettelegging, om mulighetene for å stå i jobb, og om at noen ender med å bli ufør.

Josefine forteller om de årlige hjertekontrollene på Rikshospitalet, som hun synes er like skummelt hver gang. Faren for en ny operasjon ligger alltid i lufta. De snakker også om at det ofte blir liten tid til å snakke om det man har på hjertet, og om at epikrisen kan være vanskelig å forstå – selv når man er sykepleier og har mastergrad i kroniske sykdommer.

Psykisk helse blir også viet mye oppmerksomhet, samt utfordringene med å ha et usynlig handikap. Det er vanskelig å forklare folk kjapt og greit hvordan du kan være syk – du som ser så frisk ut.

I tillegg tar de opp noe som mange erfarer når de møter helsepersonell som ikke arbeider med medfødt hjertefeil til vanlig: De mangler kunnskap om temaet. Josefine og Solvor anbefaler sykepleiere og andre om å bruke litt tid på å sette seg inn i fagfeltet i forkant, dersom det er mulig. Det betyr mye for en pasient å slippe å forklare alt fra begynnelsen av enda en gang!

Takk, Josefine og Solvor, for at dere stilte opp!

Ida (t.v.), Josefine og Solvor.

På jobb for deg er en satsing fra Norsk Sykepleierforbund for å øke kunnskap om sykepleiefaget, forbundets samfunnsrolle, og ikke minst øke engasjementet rundt utfordringer helsevesenet står ovenfor.

På jobb for deg er for alle. Du behøver ikke ha helsefaglig tilknytning for å ha utbytte av innholdet, skriver de på prosjektets nettside.

Tips gjerne fastlegekontoret, lokalsykehuset eller andre du synes bør lære mer om medfødt hjertefeil om podkasten. Og ikke minst: ta deg tid til å høre på den selv!

Brosjyrene de snakker om i postkasten, finner du forresten her.