Styrker tilbudet rundt psykisk helse

Tilbyr utredning for å kartlegge sammenhengen mellom psyke og kroppslig helse.

Psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet har et utredningstilbud til alle pasienter som er i oppfølging ved Oslo Universitetssykehus, og som har behov for slik utredning. De er blant annet involvert i forbindelse med transplantasjonsutredning, og i vurderingen av pasienter med flere andre kroniske tilstander. Nå er tilbudet også tilgjengelig for GUCHere (voksne med medfødt hjertefeil).

– Tilbudet er ikke nytt, og det er heller ikke unikt for pasientgruppen. Det nye er at vi har avklart at det er et stort behov, de ansatte ved Psykosomatisk avdeling har fått «kurs i GUCHologi», og de har uttrykt stor forståelse for behovene til gruppen, forteller overlege og kardiolog Ola Gjesdal ved Rikshospitalets GUCH-enhet.

Psykosomatisk avdeling har begrensede ressurser, og har derfor ikke anledning til å gå inn i behandlerrollen. Det de tilbyr er en hel dag med omfattende kartlegging, og ved behov kan de tilby noen gangers oppfølging etter dette, før de kan henvise til videre behandling dersom det er behov. Den skjer lokalt, ved DPS eller via fastlegen.

– For mange vil det de får ved psykosomatisk avdeling være tilstrekkelig, og det går alltid en epikrise til fastlegen, understreker Gjesdal.

Psykosomatikk er den del av medisinen som ser på samspillet mellom psykiske og kroppslige funksjoner eller symptomer. På avdelingen arbeider det hovedsakelig psykiatere, men de har også psykolog, psykiatrisk sykepleier og psykomotoriker tilknyttet enheten.

– Hvor mange kan dere henvise?

– I utgangspunktet har vi skissert et behov for ca. 50 GUCHere per år, men dette er ikke ment som et tak. Vi henviser de som har behov, så får vi på sikt revurdere hvor stort behovet er, sier Gjesdal.

Fordi det kun er pasienter i behandling ved OUS som kan henvises, må henvisningen skje i forbindelse med kontroll.

– Dersom behovet er stort, kan man selvsagt ta kontakt med oss på epost, så setter vi opp en time med ekstra fokus på psykisk helse. Vi har noe kapasitet som vi kan bruke på dette, forsikrer hjertelegen. Tilbakemeldingene fra de pasientene som har benyttet seg av denne tjenesten til nå, er svært gode.

Oslo Universitetssykehus er ikke det eneste sykehuset med en psykosomatisk enhet. Går du til kontroll ved et annet sykehus og tenker at dette kan være noe for deg, så spør din hjertelege om hva de kan tilby.

Vil du vite mer? Send en epost til guch@rikshospitalet.no

Les også: Posttraumatisk stressyndrom hos hjertesyke