Støtte til yrkesveiledning

Tirsdag 27. november hadde Extrastiftelsen sin årlige utdeling av midler, og VMH fikk innvilget sin søknad om yrkesveiledningskurs.

Kurset vi har søkt om er tilsvarende det som ble arrangert våren 2012. På kurset blir det fokus på hver enkelt deltakers muligheter og ferdigheter og det blir bevisstgjøring rundt valg av utdanning og yrke i forhold til de utfordringer man kan ha som hjertsyk. Planen er å arrangere et kurs i hver region slik at flest mulig får mulighet til å delta. Kursene blir arrangert i samarbeid med Podium, et firma som er ledende på karriereveiledning. Tilbakemeldingene fra medlemmene som deltok på kurset i 2012 var udelt positive, så her er det bare å glede seg. Invitasjoner vil bli sendt ut og kommer på hjemmesiden.