Still til valg i Unge funksjonshemmede

Brenner du for deltakelse og likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom?

Eller vil du lære hvordan en paraplyorganisasjon fungerer? Da bør du stille til valg i styret eller komiteer i Unge funksjonshemmede.

En som definitivt skal stille, er organisasjonens nåværende leder, Line Skåtøy (bildet), som representerer VMH.

– Ja, jeg ønsker veldig gjerne å stille til gjenvalg som leder – og jeg håper generalforsamlingen har tillatt til meg for to nye år, sier Line. Hun brenner spesielt for skole, utdanning, jobb og likestilling, og mener hun har mye å bidra med og ønsker å bruke sine erfaringer til å påvirke videre.
– Hvorfor synes du flere bør engasjere seg i Unge funksjonshemmede?

– Om man ønsker å påvirke hvordan personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom sin hverdag skal være, så er det å stille til valg i Unge funksjonshemmede noe for deg. Her kan du være med å påvirke politikken til organisasjonen og samtidig påvirke hvilke søknader vi skal skrive og bidra i referansegrupper til prosjektene. Videre får du mulighet til å representere organisasjonen i ulike fora, blant annet for å presentere prosjekter for medlemsorganisasjoner og andre aktører, forteller Line.
Som paraplyorganisasjon snakker Unge funksjonshemmede på vegne av alle de 37 medlemsorganisasjonene. I løpet av året er det mellom fire og syv styremøter, enten dagsmøter eller i helgene, og det er viktig at man har anledning til å delta på disse.

– Hvordan kan man stille til valg?
– Ta kontakt med valgkomiteens leder Johannes Hoff (johannes@hlfu.no) innen 31 august.  Husk at man må ha skriftlig godkjennelse om kandidaturet sitt fra medlemsorganisasjonen sin, minner hun om. Man må også være medlem i en av medlemsorganisasjonene, som for eksempel VMH, og du må ikke ha fylt 36 år innen styreperiodens utløp (31. desember 2021). Aldersgrensen gjelder ikke kontroll- og valgkomiteen.

Har du spørsmål rundt det med godkjennelse av kandidaturet, kontakt VMHs daglige leder Anne (anne@vmh.no).

Under generalforsamlingen 2019 er følgende verv på valg: Leder, tre styremedlemmer, to varamedlemmer, to medlemmer av kontrollkomiteen, samt leder, to medlemmer og ett varamedlem til valgkomiteen.

Les mer