25 år i livreddende tjeneste

Nå i mars er det 25 år siden Stiftelsen Organdonasjon så dagens lys. Stiftelsen, som ble opprettet av en rekke pasientorganisasjoner, ble til som et svar på økende behov for organer i Norge.

Ettersom transplantasjonsvirksomheten på Rikshospitalet økte på 1990-tallet, ble også behovet for antall donorer større. Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) og Foreningen for Hjerte- Lunge Transplanterte (FHLT) prøvde å få økonomisk støtte til å utarbeide informasjonsmateriell om organdonasjon uten hell. Redningen ble reklamebransjens årlige dugnadsaksjon «Reklame for alvor», der bransjen sammen jobber for et godt formål. Flere pasientorganisasjoner, som Foreningen for hjertesyke barn, og private organisasjoner stod som avsendere. Stiftelsen Organdonasjon ble formelt stiftet 6. mars 1997. Senere ble flere pasientorganisasjoner med. Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyk Ungdom (LHLU) og Norges Diabetesforbund kom til i 2000, og Norsk Forening for Cystisk Fibrose i 2003 og Voksne med hjertefeil (VMH) i 2015.

I en artikkel hos Stiftelsen Organdonasjon kan du lese hele historien, fra den første brosjyren til det å være donor ble en del av kjernejournalen.

Stiftelsen har siden starten vært en viktig aktør og premissleverandør i det faglige og politiske arbeidet rundt organdonasjon. Fokuset på organdonasjon og støtten fra politisk hold gjorde at Stiftelsen fikk finansiering i statsbudsjettet i 2003. I dag er det støttet over statsbudsjettet som representerer hovedfinansieringen av driften.

Stiftelsens formål var fra første stund å bidra til å øke tilgangen på organer for transplantasjon. Selv om interessen for organdonasjon har økt dramatisk siden etableringen i 1997, viser knappheten på organer at arbeidet er like viktig i dag som tidligere. En aldrende befolkning, medisinske fremskritt, og stadig nye pasientgrupper som får tilbud om organtransplantasjon, gjør at ventelistene stadig blir lengre.