Spørreundersøkelse om tiltak mot Covid-19

Unge funksjonshemmede samarbeider med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for å samle inn informasjon om hvilke konsekvenser smittetiltak mot Covid-19 har hatt. Her ønsker man å kartlegge hvordan reduksjon av tilbud og i andre mer alvorlige tilfeller, rettighetstap, har påvirket unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer, samt hvilken innvirkning det kan få på sikt. Spørsmålene dreier seg i hovedsak om endringer i helsetjenester, utdanning, arbeid, hverdag og fritid, og retter seg mot perioden fra regjeringen satte inn tiltak 12. mars og frem til i dag. Les mer eller gå rett til undersøkelsen: https://no.surveymonkey.com/r/PPY8JWM Svarfrist: 10. august.

FFO har også en slik undersøkelse ute nå: https://ffo.no/aktuelt/2020/folger-av-covid-19/

Vi minner også om forskningsprosjektet som Akuttmedisinsk avdeling ved OUS og GUCH-enheten har startet om Covid-19 og reaksjoner blant voksne med medfødt hjertefeil. Det er svært viktig at flest mulig besvarer denne undersøkelsen – delta her: https://vmh.no/covid-19-og-reaksjoner-blant-voksne-med-medfodt-hjertefeil/

Illustrasjon: Martin Sanchez on Unsplash