Sommerhilsen om høstplaner

Styret og administrasjonen ønsker alle God Sommer – og gir et innblikk i planene for VMH-høsten.

I fjor høst ble det nye landsstyret valgt, og selv om styret fortsatt ikke har truffet hverandre fysisk, har det ikke manglet på innsatsen digitalt.

Flere styremøter er avholdt, webinarer er gjennomført og planer for en travel høst er lagt. Med utgangspunkt i at gjenåpningen av samfunnet fortsetter gjennom sommeren, har styretog administrasjonen et stort håp om å kunne gjennomføre planene!

Landsstyret vil møtes i september og i november for styremøter, i tillegg til at alle regionstyrene inviteres til et organisasjonskurs på et hotell i Oslo-området 11.-12. september. Invitasjon er sendt til alle tillitsvalgte i regionene samt vararepresentanter.

Nytt likepersonseminar

23.-24. oktober avholdes det et Likepersonseminar, fra lunsj lørdag til lunsj søndag, på et hotell ved Gardermoen.

Til dette kurset inviteres alle som allerede er likepersoner (som har deltatt på kurs de siste 2-3 årene), samt en del nye som har meldt sin interesse det siste året. Er du interessert i å delta, kan du sende en e-post til anne@vmh.no.

Hovedforedragsholder er spesialutdannet sosionom Knut Andersen fra Seksjon for Sorgstøtte, Akershus Universitetssykehus. Han skal være en engasjerende og dyktig foredragsholder som vil snakke om kommunikasjon og hvordan ta de vanskelige samtalene.

Psykisk helse på agendaen

26.-28. november inviterer VMH til weekendseminaret «Å leve med hjertefeil» hvor tema er psykisk helse. Mange ulike foredragsholdere vil komme med ulike vinklinger rundt bedre forståelse av egne reaksjoner og hvordan man kan styrke den psykiske helsen.

Seminaret blir åpent for alle medlemmer, men det kan bli begrensninger i antall plasser. Følg med når invitasjonen sendes ut til høsten.

Trenger du noen å snakke med?

VMHs chattetjeneste, som du finner på vmh.no, hadde sin siste åpningsdag før sommeren midt i juni. Fra høsten vil den fortsatt være tilgjengelig, men henvendelser blir besvart fortløpende i løpet av kort tid (ikke med fast åpningstid).

Husk også at VMH har mange erfarne likepersoner, ta kontakt med anne@vmh.no på e-post for å bli koblet med en likeperson som tar direkte kontakt med deg.

Til høsten håper styret også å få på plass en egen telefontjeneste. Den vil ha en fast åpningstid en gang i uken, og telefonen vil bli bemannet at forskjellige likepersoner. Dette er en prøveordning, og vi vil vurdere å utvide med mere tid og flere likepersoner etter noe tids erfaring.