Smertestillende kan gi økt risiko for hjertesykdom

Vær forsiktig med bruk av reseptfrie, smertestillende medisiner og betennelsesdempende medikamenter, oppfordrer LHL.

Betennelseshemmende og smertestillende legemidler er blant av de mest solgte legemidlene på verdensbasis. Det som har vært i bruk lengst i Norge er acetylsalisylsyre, kjent som merkenavnene Dispril og Albyl E. I lave doser brukes Albyl E av pasienter som har hatt hjerteinfarkt samt en del pasienter etter hjerneslag. I relativt høye doser er Albyl E en effektiv smertestiller, skriver LHL på sine hjemmesider.

Kan gi økt blodtrykk og blodpropp

Nyere medisiner av denne typen kalles NSAIDs (Non-Steroidal Antiinflammatory Drugs), og er kjent som Ibux, Naproxen, Celebra eller Voltaren.

Medisinene kan brukes som fast medisin. Mange bruker dem imidlertid over kort tid, for eksempel som betennelseshemmende midler etter idrettsskader eller ved sterke menstruasjonssmerter.

Medisinene har en uheldig virkning ved at de holder væske tilbake i kroppen, noe som gir høyere blodtrykk og kan føre til hjertesvikt. En annen uheldig virkning er at de kan øke risikoen for blodpropper. Et fellestrekk er at det særlig er ved høye doser at de fryktede bivirkningene oppstår.

Verst for de som har hjertesykdom fra før

Det er først og fremst pasienter som har etablert hjerte- eller karsykdom som er utsatt for å få bivirkninger, ifølge LHL. Også de med risiko for å utvikle hjertesykdommer er i faresonen. Siden bruken av disse medisinene er så utbredt i befolkningen, har europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) gått ut med generell advarsel om å være forsiktig med å bruke disse medisinene. EMA mener at kun pasienter som lever med betydelige smerter, og som ikke har tilstrekkelig effekt av andre behandlingsmåter, bør akseptere den økte risikoen det er å bruke disse medisinene.

Unngå Celebra og Voltaren

Paracetamol (f.eks. Paracet eller Pinex) er ikke et NSAID, og er et tryggere valg ved smerter eller feber. Dette bør som regel være førstevalget, ifølge helsemyndighetene.

Bruk ikke mer enn 1200 mg ibuprofen (Ibux), 100 mg diklofenac (Voltaren) eller 750 mg naproxen daglig.

De man i størst grad bør unngå er Celebra (navnet på virkestoffet er celecoxib) og Voltaren (diklofenac).

For alle stoffene gjelder at man bør velge den laveste dosen av stoffet som har akseptabel virkning, og behandlingen bør være så kortvarig som mulig, råder Statens Legemiddelverk.