Slik ser medlemmene på trening og psykisk helse

Idrettspedagog Odd Erling Børstad ved Lovisenberg Rehabilitering har gjennomført en undersøkelse blant VMHs medlemmer. Responsen var enorm – og her er en oppsummering av svarene.

Fig.1 Av dere som ikke har vært på rehabilitering forteller 40% at dere trener 4-7 dager i uken og 30 % 2-3 dager i uken. Av dere som har vært på rehabilitering svarer 26 % at dere trener 4-7 dager i uken og hele 53% 2-3 dager i uken.

Undersøkelsen ble gjort i forkant av et foredrag, og her er Odd Erlings egen oppsummering:

Tusen takk for fantastisk respons på min lille spørreundersøkelse! Jeg har nå vært i Stavanger og holdt foredrag for faggruppen for Hjerte- og Lungefysioterapeuter i Norges Fysioterapeutforbund. Jeg hadde som oppdrag å si noe om «Fysiologi og Psykologi ved trening av GUCH-pasienter».

Hele 206 personer hadde tatt seg tid til å svare på spørsmålene. Når vi vet at det er 561 medlemmer i VMH, medregnet ungdomsmedlemmer, er dette en utrolig svarprosent – over 37 prosent.

Kanskje hadde det vært slik at enda flere hadde svart hvis det ikke hadde vært slik at trening og treningsvaner var nevnt som hovedformål? Kanskje var det også en del som kviet seg fordi undersøkelsen skulle besvares digitalt. De aller fleste av dere svarte i løpet av de tre første døgnene. Kjønnsfordelingen var 80/20, 80 prosent kvinner og 20 prosent menn. Det er ikke så overraskende når 67 prosent av medlemmene er kvinner. Heldigvis var det ganske nøyaktig 50/50 når det gjaldt om dere hadde vært på rehabilitering eller ikke.

I og med at jeg jobber med rehabilitering, var jo noe av det jeg ønsket å få svar på om det var forskjeller på dere som hadde vært på rehabilitering og dere som ikke har vært det. Og kanskje ble jeg litt overrasket. Undersøkelsen viste nemlig at dere som ikke har vært på rehabilitering både sier at dere trener mer og føler dere tryggere når dere trener enn de som har vært på rehabilitering.

Fig.2 Av dere som ikke har vært på rehabilitering forteller 73% at dere føler dere trygg eller veldig trygg i trening og 15% at dere føler dere litt eller veldig utrygg. Av dere som har vært på rehabilitering svarer 62 % at dere føler dere trygg eller veldig trygg i trening og 25% at dere føler dere litt eller veldig utrygg.

Hva kan være årsaken til det? Dette er sannsynligvis noe det må forskes ordentlig på for å kunne besvare. Min antagelse (og håp) er at dette kan dreie seg om at dere som ikke har vært på rehabilitering har mindre plager, og kanskje også mindre komplekse medfødt hjertefeil. Men det får vi altså ikke vite før vi undersøker nærmere. Når det gjelder hvor hardt dere sier at dere trener er tallene nokså like.

Fig.3 Om du har vært på rehab eller ikke ser ikke ut til å betydning på hvor hardt du syns du trener. Ca. 60% i begge grupper rapporterer at de trener så hardt at de blir andpustne og svette eller tar seg helt ut.

Jeg spurte de som har vært på rehabilitering om fysisk form og trygghet. Her svarte 76 prosent at dere ble i bedre fysisk form av å være på rehabilitering og hele 78 prosent at dere ble tryggere. Dette er veldig gode tall å se for oss som jobber med dette. Det kan være en feilkilde for hele undersøkelsen at dere vet hvem som spør, på godt og vondt. Utfra svarene kan det se ut som at de som har svart har hatt godt utbytte av rehabilitering og fortsatt har det når dere svarer nå.

Når det gjelder trygghet etter rehabilitering, er det også 3 prosent som svarte at de ble mer utrygge etter rehabilitering – det er kanskje det mest interresente og alvorlige ved undersøkelsen. Slik vil vi jo ikke ha det. Dette hadde også vært interessant å vite mer om.

Fig.4 Av de som har vært på Rehabilitering sier 72% at de ble i litt eller mye bedre form etter rehabilitering og 75% at de følte seg litt eller mye tryggere.

Det har vært morsomt og spennende å få svarene fra dere, og kanskje kan vi få anledning til å se nærmere på dette i årene som kommer. Igjen tusen takk for responsen og lykke til med livet og med treningen.

Hvis noen av dere har spørsmål eller kommentarer til dette, ikke nøl med å ta kontakt! Henvend deg til Anne i VMH eller sende epost eller melding til meg, Odd Erling på oddebor@gmail.com tlf. 45 61 62 15.

Av Odd Erling Børstad, idrettspedagog ved Lovisenberg Rehabilitering (tidligere LHL Gardermoen)