Sjekkliste

Her er en sjekkliste før du velger jobb og utdanning – som også inkluderer prat med en kardiolog.

Dette bør du tenke på når du velger yrke:
Velg noe du har lyst til å jobbe med og som interesserer deg

Velg et yrke du mener du egner deg for

Jo mer utdanning du har, jo større sjanse er det for at du forblir i arbeidslivet. Dette gjelder spesielt for de med medfødt hjertefeil

Velg et yrke som er fleksibelt og som du kan beholde i mange, mange år

Unngå tunge, fysiske yrker og arbeid som medfører mye stress

Derfor bør du snakke med kardiologen om utdanning og yrkesvalg:
Noen få yrker er utelukket selv om du har enkle, korrigerte hjertefeil (flyger og andre spesialyrker i det militære)

Riktig medisinsk og yrkesmessig veiledning er av stor betydning for om du vil klare deg i arbeidslivet. Kardiologen vet mye om hvilke yrker du bør unngå

Noen få diagnoser gjør at du ikke kan få sertifikat for drosje eller tyngre biler
Lær mest mulig om din egen hjertefeil. Det gir bedre livskvalitet og prognoser – også i arbeidslivet

Noen hjertefeil har risiko for besvimelse og fall. Da er det viktig å velge et yrke hvor man unngår å skade seg selv eller andre.