Sex og sånn

Sex er en viktig del av livet for de fleste mennesker. Å ha et fullverdig og godt seksualliv er nært beslektet med livskvalitet. Ingen voksne med medfødt hjertefeil frarådes å ha sex, men de med alvorlige hjertefeil har høyere risiko for et svekket seksualliv på grunn av hjertefeilen, medisinene de bruker eller psykologiske barrierer.

Start tidlig
GUCH-sykepleier Gunilla Andulv ved Östra Hospital i Göteborg har alltid minst en time til rådighet når hun skal snakke med sine pasienter. Samtalen penser ofte inn på temaet sex og seksualitet. Hun vil ha så stor tillit mellom seg og pasientene at de tør å spørre om hva det skal være når det gjelder sex. – Våre pasienter er akkurat som alle andre, og vi gir aldri råd om at noen skal unngå sex. Men hvis du har en medfødt hjertefeil, må du noen ganger tenke litt annerledes, være litt mer forsiktig og beskytte deg enda mer mot sykdommer og graviditet, sier Gunilla Andulv til nettstedet Corience.

Mange ungdommer med medfødt hjertefeil får informasjon om sin egen hjertefeil i forhold til seksualitet, graviditet og prevensjon når de overflyttes fra barneavdelingen til voksenavdelingen sent i tenårene. Dette mener Andulv er litt seint. – Jeg vet at mange barnekardiologer tar opp dette temaet tidligere. Ideelt sett bør man i mange tilfeller begynne å snakke om sex og graviditet når pasientene er 10 – 12 år. Dette er spesielt nyttig når en jente har så kompleks hjertefeil at hun senere vil få råd om å unngå å bli gravid. Det er ikke noe moro å fortelle en kvinne som planlegger å bli gravid at det er farlig for henne å få barn, sier Andulv.

Hun er veldig opptatt av å tilbringe nok tid med pasientene sine. Som sykepleier må man være god til å lese mennesker, og om de føler seg komfortable med samtalen. – Noen ganger kan samtalen starte forsiktig med prevensjon, og når den er ferdig viser det seg at personen allerede er gravid. Andre er mer direkte, sier den svenske GUCH-sykepleieren.

Seksuell aktivitet
Folk med medfødt hjertefeil er like seksuelt aktive som andre, så vidt man vet. Men i Canada har man funnet ut at færre ungdom og unge voksne med hjertefeil var seksuelt aktive sammenliknet med de som var friske. Her var også 36 prosent av målgruppen involvert i potensielt risikable aktiviteter som å ha mange seksualpartnere, slurve med prevensjon og bruke dop eller drikke alkohol i forkant av sex.

Det er vanlig at unge voksne med medfødt hjertefeil opplever engstelse eller bekymrer seg før, under og etter samleie. De kan oppleve fysiske symptomer som arytmi, pustevansker og brystsmerter. I Tyskland er den gjennomsnittlige seksuelle debutalderen 17 år. Men de med alvorlig medfødt hjertefeil ser ut til å debutere seksuelt senere enn gjennomsnittet.

I en kanadisk studie fant man at flere menn enn kvinner med medfødt hjertefeil var seksuelt aktive, noe som stemmer overens med studier gjort på andre kroniske sykdommer. Impotens er litt mer vanlig enn gjennomsnittet for menn med medfødt hjertefeil. Impotens kan skyldes hjertefeilen i seg selv, hjerterytmeforstyrrelser, medisiner eller vaskulære endringer. Røyking og alkohol kan også påvirke evnen til ereksjon. Det er for de fleste ikke forbundet med risiko å ta potensmidler, men personer som bruker medisiner som inneholder nitrater bør ikke bruke slike midler.

Frykt og følelser
Pasientene er vanligvis opptatt av hva som skjer med hjertet når man har sex, og hvorvidt de orker å ha sex i det hele tatt. I tillegg til fysiske problemer, kan personer med medfødt hjertefeil erfare engstelse og bekymringer før eller under seksualakten og helt irrasjonelt frykte at opphisselse eller anstrengelse i forbindelse med sex kan føre til plutselig død. Da kan det være greit å vite hvor mye anstrengelse et samleie egentlig er. Et samleie kan sammenliknes med å gå 300 – 400 meter på flatmark i godt tempo og så gå opp to etasjer i trapper. Dette noe de fleste vil klare uten problemer. Dersom sex blir for fysisk slitsomt, går det an å finne stillinger som er mindre fysisk krevende. I de fleste par er det dessuten kun den ene parten som er hjertesyk. Da går det an å overlate mesteparten av det fysiske arbeidet til den andre personen.

gravid20info_medium20jpg

Noen kvinner med medfødte hjertefeil frarådes å bli gravide. Hvis man som kvinne ikke kan få egne barn på grunn av risiko i forbindelse med hjertet kan dette få veldig negative konsekvenser for følelsen av identitet og selvfølelse.

Å vise arr
Noen synes det er ubehagelig å vise arrene sine. Halvparten av deltakerne i en kanadisk studie følte seg permanent deformert av kirurgiske arr. En nederlandsk studie viste at de som følte at arrene begrenset dem, hadde større sjanse for å utvikle langvarige psykiske problemer senere i livet. For unge kvinner kan operasjonsarr gjøre at de føler seg usikre, lite attraktive og er redde for å bli avvist. Men arr på brystet har likevel liten effekt på seksuelle relasjoner.

Prevensjon
Kvinner med medfødt hjertefeil har et større behov for informasjon om prevensjon enn andre. P-piller det mest brukte prevensjonsmiddelet blant kvinner generelt, og også blant kvinner med medfødt hjertefeil, fulgt av kondomer. Bruk av P-piller gir en noe høyere risiko for blodpropp, og kvinner som har kunstig hjerteklaff, cyanotisk hjertefeil, pulmonal hypertensjon eller som har hatt blodpropp som komplikasjon til sin hjertefeil vil oftest bli anbefalt andre prevensjonsmidler. Denne listen er ikke utfyllende. Alle kvinner med medfødt hjertefeil bør og skal diskutere valg av prevensjonsmiddel med hjertelegen sin for å sikre at eventuelle risikofaktorer blir tatt hensyn til.

For enkelte kvinner med medfødte hjertefeil kan angrepillen være forbundet med risiko. For denne gruppen blir det ekstra viktig å tenke prevensjon i forkant for å hindre en eventuell uønsket graviditet. Snakk med legen din om dette.

Menstruasjon
Det har blitt vist i en nederlandsk studie at unge kvinner med medfødt hjertefeil får sin første menstruasjon litt senere enn gjennomsnittet (13,3 år mot 13,1 år i den generelle befolkningen). Dette skyldes hovedsakelig økt forekomst av primær amenoré i denne befolkningsgruppen (får ikke menstruasjon). Mange har problemer når de har menstruasjon på grunn av smerter, at de mister mye blod eller at menstruasjonen uteblir. Disse problemene avhenger av kirurgisk status, antall operasjoner en har vært gjennom og alvorlighetsgraden av hjertefeilen samt om en er cyanotisk.
Hos noen kan menstruasjon forsterke plager som å føle seg sliten, pustevansker, svimmelhet og arytmi. Dette kan skyldes at man mister for mye blod. Om du opplever slike problemer bør du ta opp dette med legen din.

Informasjon
Diagnosespesifikk informasjon om seksualitet og familieplanlegging er veldig viktig for å lette usikkerhet, hindre unødvendige avbrutte svangerskap og fjerne byrder eller begrensninger i den enkeltes seksuelle aktivitet. Kvinner med komplekse hjertefeil har ofte bekymringer rundt fertilitet, arvelighet og graviditet. Særlig er det viktig å fokusere på arr, seksuelt aktivitetsnivå, fertilitet, prevensjon, risikoer ved graviditet, arv, det å oppdra barn og levealder og andre forhold som kan føles begrensende for unge kvinner med medfødt hjertefeil.


Kilder:
https://www.corience.org/living-with-a-heart-defect/adults/love-sex-friendships/sexuality/ (1. september 2012)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19364753 (30. august 2012)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17442426 (1. september 2012)

https://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/MyHeartandStrokeNews/Sex-and-Heart-Disease_UCM_436414_Article.jsp (1. september 2012)

https://newsroom.heart.org/pr/aha/sexual-activity-is-safe-for-most-221740.aspx

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18715462 (2. september 20122)