Satte tannhelse på dagsorden

I midten av august var hele den norske eliten innenfor politikk, samfunns- og næringsliv i Arendal for å møtes og utforme politikk for nåtid og framtid. Her var også Voksne med medfødt hjertefeil, som inviterte til debatt om tannhelse.

Målet med arrangementet var å lære mer om utfordringene innen støtteordningene for tannhelse, og få svar fra politikerne på hva de vil gjøre for å sikre at flere kronikere (som hjertesyke) og folk med dårlig råd kan få dekket sine behov for tannbehandling.

Det siste hullet

Voksne med medfødt hjertefeil arrangerte debatten sammen med Fagforbundet Ung, som i fire år har kjørt kampanjen Tannhelse inn i egenandelsordningen. Mats Monsen, leder, i Fagforbundet Ung, begrunner engasjementet med at Fagforbundet er opptatt av politikk, og de er opptatt av at vi må bevare velferdsstaten.

– Tannhelse er det siste hullet i velferdsstaten, og det må tettes, slo Monsen fast. Mer enn 23 organisasjoner er nå tilsluttet kampanjen, som har over 100.000 følgere på Facebook.

Tannhelse på Stortinget

Fem stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet leverte denne våren inn et forslag til Stortinget om en gjennomgang av refusjonsordningene på tannhelsefeltet og tiltak for å forbedre og forenkle ordningene for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser.

Stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen fra Arbeiderpartiet sa i debatten at systemet i dag gjør at folk forskjellsbehandles og ikke har råd til å gå til tannlegen – noe som ikke er greit. Hun viste til at det er billigere å trekke en tann enn å behandle den, og dette forsterker forskjellene mellom fattig og rik.

Regjeringen har siden 2014 kuttet med over 300 millioner i stønadsordningen til tannbehandling, noe Bjørnebekk-Waagen mener er å gå i helt feil retning. Hun ber regjeringen løfte tannhelse ved blant annet å satse mer på forebygging.

– Hvordan kan vi hjelpe de som har størst økonomiske utfordringer og behov? Vi mener at systemet slik det er i dag rammer tilfeldig og urettferdig og vi vil derfor ha en endring, sa Elise Bjørnebekk-Waagen. Forslaget er oversendt Helse- og sosialkomiteen og har høringsfrist i november.

– Noe må gjøres – og det haster! Dette må prioriteres. Og vi ønsker innspill fra alle, oppfordret Elise Bjørnebekk-Waagen om forslaget fra Arbeiderpartiets stortingspolitikere.

President i tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum, og Marit Haugdahl i samtale før debatten.

Tannlegen: Vanskelig

Den norske tannlegeforening er enig med Arbeiderpartiet i at det er behov for en gjennomgang av regelverket på tannhelsefeltet.

– Er det noe vi er opptatt av, så er det god tannhelse. Tannhelse er viktig både for fysisk og psykisk helse, da dette henger nøye sammen, sa tannlegepresident Camilla Hansen Steinum.

Hun understreket at de aller fleste nordmenn har god tannhelse, og at vi ikke må glemme at vi har et godt tilbud i Norge i dag.

– Men trygdereglene er vanskelige å forholde seg til, og det skaper utfordringer. Jeg er opptatt av hvordan systemet vi har kan videreutvikles til å bli enda bedre og mer rettferdig enn det er i dag. Vi må huske at midlene er begrenset, og det handler om hvordan midlene prioriteres, sa Hansen Steinum.

Heller tannhelse enn rike onkler

Mali Steiro Tronsmoen fra Sosialistisk Venstreparti mener at det er behov for en utvidelse av velferdsstaten, og at den enste store reformen bør handle om tannhelse. Hun og partiet støtter kravet fra Fagforbundet Ung om å inkludere tannhelse i egendelsordningen. Beregninger viser at dette vil koste minimum 11 milliarder kroner.

– Det er en satsning man bør gjøre framfor å gi skattelette til «rike onkler», slik regjeringen har gjort til nå. Dette har vi råd til, mente Mali Steiro Tronsmoen.

– Bør være gratis

Partiet Rødt går enda lenger i sitt krav – de vil gjøre alle tannhelsetjenester gratis.

– Men vi innser at det kan være ganske urealistisk og ta lang tid, og støtter derfor forslaget om en egenandelsordning. Størrelse på lommeboka skal ikke avgjøre hva slags tenner man har. Dette fører til et klasseskille, sa lederen av Rød Ungdom, Tobias Drevland Lund. Han synes regjeringens politikk, som heller gir skattelette til de som har mye, er «tull».

Bred debatt

Etter at alle paneldeltakerne hadde fått presentere sitt syn, fulgte en bred debatt om temaet. Her kom mange gode spørsmål og poenger opp.

Camilla Hansen Steinum snakket om utfordringen med at støtteordningen i dag stort sett ser på diagnose, og ikke på økonomi. Men går an å gjøre noe med, påpekte hun. Og Tannlegeforeningen er slett ikke sikre på at å få tannhelse inn i egenandelsordningen er den beste – eller rimeligste løsningen.

– Tjenestene vi leverer i dag er faktisk ganske så rimelig. Det fine med dagens ordning er at de som får tilskudd får det fra første krone. Det er mye bra med dagens ordning, vi må se på hva som fungerer og bygge videre på det, mente Hansen Steinum.

SVs Mali Steiro Tronsmoen mener at egenandelsordningen bør fases inn, slik at det offentlige gradvis dekker mer og mer av tannhelsetjenestene. Hun mener økonomi ikke kan være avgjørende om folk får hjelp eller ikke. Som et første grep kan man øke aldersgrensen for gratis tannhelsetjenester til 20 år eller mer. Hun mener også at det er for enkelt å kutte i enkeltgruppers støtte slik ordningen er i dag.

– Det bør gjennomføres en tannhelsereform som alle kan nyte godt av og som man ikke kan gå tilbake på, sa Steiro Tronsmoen.

Leder i Norsk Tannpleierforening, Hilde Aga, understreket viktigheten av forebygging.

Betyr mye for mange

Fra salen snakket både representanter fra Pensjonistforbundet og Norsk Tannpleierforening om behovet for forebygging, noe panelet også understreket viktigheten av.

Camilla Hansen Steinum i Tannlegeforeningen fortalte også at muligheten for kommunikasjon mellom ulike helseinstanser (fastlege, spesialister og tannlege, for eksempel) i dag er for dårlig, og at de ikke kan kommunisere elektronisk seg imellom. Da kan det ofte bli en utfordring for eksempel at man må ha legeerklæring for å kunne benytte støtteordningene.

Både Tobias Drevland Lund i Rødt og Mats Monsen i Fellesforbundet Ung viste til at det er

bred støtte i befolkningen for å betale mer skatt i bytte mot tannhelseordninger for alle.

Panelet var også innom saken som kom opp tidlig i august om at regjeringen vil kutte 100 millioner kroner i støtte til tannregulering for barn og unge. Her fikk regjeringen lite støtte.

– Fortsett å sett saken på agendaen! Vi kan snu og vi kan få med alle partier når de skjønner at folket er opptatt av dette og at det betyr så mye for så mange, sa Mali Steiro Tronsmoen avslutningsvis.

Dessverre prioriterte hverken regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti eller Senterpartiet å stille på debatten.

Også Pensjonistforbundet hadde tannhelsedebatt under Arendalsuka. Her var «Tannhelse inn i egenandelsordningen» tema.

Tekst: Kari Anne Pedersen
Foto: Tonje Camacho, NTF