Risikerer å tape en generasjon

I en artikkel i det svenske fagnettstedet Dagens Medicin skriver professor og overlege Mikael Dellborg ved Guch-centrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, generalsekretær i det svenske Hjärtebarnsfonden Peter Nordqvist, og styreleder Clara Olandersson i Hjärtebarnsfonden Guch en artikkel om oppfølgingen av voksne med medfødt hjertefeil i Sverige.

«Sjukvården missar första generationen överlevare» er tittelen på artikkelen. På norsk kan det oversettes med Helsevesenet har tapt første generasjons overlevende.

I Sverige som i Norge når mer enn 95 posent av alle som fødes med en hjertefeil voksen alder. Men, skriver artikkelforfatterne, de risikerer å havne utenfor det svenske helsevesenet.

Nye tall viser at det finnes så mange som 70.000 individer over 18 år med en medfødt hjertefeil i vårt naboland. Av disse er det beregnet at 20.000 trenger kontinuerlig kontroll og oppfølging.

Oppfølgingen de får er uten tvil blant de beste i verden. Likevel er det svært mange utfordringer og vanskeligheter med denne nye gruppen pasienter – og helsevesenet er ikke dimensjonert for å kunne gi alle sammen de beste forutsetningene for et langt og godt liv.

Dessverre har ikke helsevesenet fulgt med på utviklingen, hverken med ressurser eller med kunnskapsoverføring mellom de ulike disiplinene i tjenesten, skriver artikkelforfatterne. Konsekvensen blir at den voksende gruppen av voksne med medfødt hjertefeil risikerer å ikke få den kvalifiserte oppfølgingen de har krav på. Er det grunn til å tro at situasjonen er annerledes i Norge?

Les hele artikkelen her.