Hjem » Rettigheter

Rettigheter

Arbeidsliv

Det å finne jobb kan være en utfordring for alle, og den kan bli enda større hvis du har en kronisk sykdom eller annen funksjonsnedsettelse. Da blir utdanning ekstra viktig for å få jobb. Les mer om rettigheter ved utdanning her. Jobbsøking Jobbsøking er første skritt på veien til å finne en jobb. I tillegg [...]

Forsikring

Forsikring er et omfattende og til dels komplisert område. Her finner du ingen fasit på hva som lønner seg eller en detaljert beskrivelse av forskjellige forsikringsordninger, men du vil kunne finne nyttig informasjon. Reiseforsikring Når du skal ut og reise må du ha reiseforsikring. Det finnes mange typer. En del kredittkort har reiseforsikring hvis du [...]

Pasientrettigheter

Som pasient i Norge har du mange rettigheter gjennom lov om pasientrettigheter. Denne beskriver blant annet din rett til nødvendig helsehjelp, fastlege, valg

Rehabilitering

Personer som har behov for habilitering og rehabilitering skal sikres at de tilbys tjenester som bidrar til stimulering av egen læring, motivasjon, økt

Økonomisk støtte

Hva slags økonomisk støtte har du rett til i ulike situasjoner? Økonomisk støtte kan gjelde transport, skattefradrag, arbeidsliv, utdanning eller andre ting.

Utdanning

Hva kreves for å få studieplass på universitet eller høgskole? Kan man få dispensasjon? Hvilke rettigheter har jeg som student? Her finner du noen av svarene. Opptaksregler Generell studiekompetanse Hovedregelen for å komme inn på universitet eller høyskole er at du har generell studiekompetanse fra videregående skole. Enkelte studier har også spesielle krav til fag [...]