Rehabilitering i 2022

LHL-sykehuset på Gardermoen har GUCH-inntak i uke 5, uke 21 og uke 41 i 2022.

– Vi har fortsatt et par ledige plasser i uke 5, sier inntakskoordinator Åse Kirsten Stiegler.

VMH får for tiden mange spørsmål om hva rehabiliteringstilbudet på LHL-sykehuset er, spesielt fra nye medlemmer.

Det finnes mange rehabiliteringstilbud i Norge, men LHL-sykehuset Gardermoen så vidt oss bekjent det eneste som har hjerterehabilitering spesielt tilpasset voksne med medfødt hjertefeil, eller GUCHere, som det også kalles.

På rehabiliteringsavdelingen har de et stort og erfarent team som har mange års erfaring med pasientgruppen. Tilbakemeldingene fra brukerne er helt suverene.

Kunne du tenke deg å prøve?

Avdelingen tar inn nye pasienter hele året, men dersom du søker når det er GUCH-inntak vil du treffe mange som også har medfødt hjertesykdom, noe som gjør at du mest sannsynlig får enda større utbytte av oppholdet. I 2022 har de altså medfødt hjertefeil-grupper i uke 5, uke 21 og uke 41. Hvert opphold varer i fire uker, og søknadsfristen er én måned før inntaket. Tilbudet er gratis.

Hjerterehabiliteringen ved LHL-sykehuset Gardermoen holdt tidligere til på Feiring og het da Feiringklinikken.

Vil du vite mer?

Kontakt inntakskoordinator Åse Kirsten Stiegler, telefon 67023602/67023410, epost ase.kirsten.stiegler@lhl.no

Les om Hjerterehabilitering ved LHL-sykehuset (søknadsskjema, kriterier, innhold med mer):

https://www.lhl.no/gardermoen/rehabilitering/hjerterehabilitering/

Les om da Eirin var på rehabilitering våren 2021:

På Innsiden