Posttraumatisk stress hos hjertesyke

Så mye som 15 prosent av hjertepasienter opplever posttraumatisk stresslidelse. Lær mer om hva det er og hvordan det kan behandles.

Når det snakkes om posttraumatisk stressyndrom, tenker man kanskje på krigsveteraner, flyktninger eller mennesker som har gjennomgått psykisk traume eller vold. Men det å ha opplevd og gått gjennom langvarig eller kronisk traumatisk belastning som alvorlig sykdom kan også skape psykiske sår.

Les også: Styrker tilbudet rundt psykisk helse

Hva er PTSD?
Posttraumatisk stress er en angstlidelse som utløses av stressfulle hendelser på bakgrunn av traumatiske opplevelser, og er en forsinket eller langvarig reaksjon på disse opplevelsene. Hendelser som utløser denne angsten kan for eksempel være akutte innleggelser, planlagte hjerteundersøkelser og kirurgi, eller bare det å møte opp til sin polikliniske kontroll.

15 %
Posttraumatisk stressyndrom kalles PTSD, og tall fra British Heart Foundation viser at rundt 15 prosent av hjertepasienter opplever dette. En studie publisert i American Heart Journal i 2016 viser at 11 prosent av deltakerne møtte kriterier for PTSD spesifikt relatert til å leve med medfødt hjertefeil, mens 2 av 10 pasienter med medfødt hjertefeil møtte kriteriene for PTSD generelt. Landsforeningen for PTSD skriver at det anslås at 1-2 prosent av befolkningen i Norge til enhver tid har symptomer, og forekomsten er høyere blant kvinner enn blant menn.

Symptomer
Symptomene på PTSD er ofte at man opplever «flashbacks», altså at man ser for seg hendelsen man opplevde. Man vil derfor forsøke å unngå situasjoner som minner om disse. Hvis man blir satt i slike situasjoner, kan det utløse sterk angst og redsel, eller emosjonell avflating og unnvikelse.
Den konstante følelsen av trussel hjertesykdommen gir kan også gi andre utfordringer, slik som vansker med konsentrasjon, søvnvansker, irritabilitet og at man blir lett skremt. I tillegg opplever mange negative følelser som fortvilelse, skyld og skam.

Du finner en liste over symptomer nederst i artikkelen.

Livskvalitet
Høy forekomst av posttraumtastisk stress hos voksne med medfødt hjertefeil indikerer også høy forekomst av lavere livskvalitet og økt fare for forverring av sykdom. Mange med PTSD opplever også depressive tanker og følelser. Flere GUCH-pasienter angir at det er de tidlige barneårene med kirurgisk behandling som skaper de sterkeste assosiasjonene og gjenopplevelsene.

I 2020 gjorde VMH et intervju med avdelingsoverlege Trond Diseth ved barne- og ungdomspsykiatrien på Rikshospitalet. Der forteller han at sterke opplevelser knyttet til sykdom i barne- og ungdomstiden i dag blir diagnostisert som traumer, noe det ikke ble tidligere. Han påpeker også at ikke alle som opplever traumer utvikler PTSD. De aller fleste greier å bearbeide opplevelsene på egen hånd.

Behandling
Behandling er viktig for at symptomer skal reduseres og livskvaliteten økes. PTSD kan heldigvis behandles med kognitiv adferdsterapi eller samtalebehandling hvor man eksponerer og fokuserer på traumet, og bearbeider det slik at det ligner mer på andre minner. Dermed vil det bli integrert i den ordinære langtidshukommelsen, og ikke knyttes til de traumatiske minnene.

Snakk derfor med din fastlege eller hjertelege om henvisning til behandling hvis du mistenker at du har PTSD. Søk også på vmh.no for mer informasjon.
For mange kan det være vanskelig å be om hjelp, men dette er veldig viktig. Med behandling kan man bli helt symptomfri. Det kan være vanskelig å dele tankene og følelsene rundt PTSDmed de rundt deg, da det bringer opp vonde og traumatiske minner. Det kan også være at man unngår visse situasjoner og aktiviteter. Men å dele disse tankene med de man er glad i er viktig slik at man slipper å gå gjennom det alene. Man vet også at gode og støttende sosiale relasjoner mer med på å gi beskyttelse mot traumereaksjoner.

ENKEL SPØRREUNDERSØKELSE
Vi i VMH ønsker å få litt mer kunnskap om hvor mange voksne med medfødt hjertefeil som har PTSD, og hva slags erfaring de har med behandling. 
Det å få et bedre oversiktsbilde av situasjonen vil blant annet kunne gjøre oss bedre i stand til å arbeide for et bedre og enklere behandlingstilbud for pasientgruppen.
Dersom du tidligere er diagnostisert med PTSD eller har hatt eller har mange av symptomene som følger denne diagnosen, håper vi du tar deg tid til å svare på vår bittelille undersøkelse. 
Det er helt frivillig å delta, og selvsagt helt anonymt.
På forhånd tusen takk for hjelpen.
Delta her: https://no.surveymonkey.com/r/LTFNDXV


Av: Solvor Hagen Eliassen, kardiologisk sykepleier og fagansvarlig i VMH

Symptomer ved PTSD innebærer:

 • Gjenopplevelse av den traumatiske hendelsen
 • ​Påtrengende minner (flashbacks)
 • Mareritt
 • Unnvikende atferd
 • ​Unnvikelse av personer, steder og tanker som kan assosieres med hendelsen
 • ​Begrensede emosjonelle responser
 • ​Nedsatt konsentrasjonsevne
 • Opphøyet stress/spenningsnivå og uro
 • ​Hypervigilanse (på vakt, i alarmberedskap)
 • ​Overdreven skvettenhetsreaksjon
 • ​Irritasjon
 • ​Sinneutbrudd

Kilde: Landsforeningen for PTSD