Posttraumatisk stress mer vanlig

Amerikanske forskere konkluderer med at Posttraumatisk stresslidelse, PTSD, er ganske vanlig blant voksne med medfødt hjertefeil.Forskere ved Childrens Hospital of Philadelphia har funnet ut at voksne med medfødt hjertefeil har en forhøyet sjanse for å utvikle PTSD, skriver Phillyvoice. PTSD står for Post Traumatic Stress Disorder.

I et felles prosjekt mellom Childrens Hospital of Philadelphia og University of Pennsylvania, har forskere funnet ut at kombinasjonen psykiske symptomer og hjertekirurgi er en faktor for høyere forekomst av PTSD hos voksne med medfødt hjertefeil. Mens om lag 1 i 5 av de voksne pasientene viste tegn til PTSD, viste 1 i 10 at symptomene hadde direkte sammenheng med hjertefeilen.

Det ble brukt to ulike psykologiske skalaer undersøkelsen, og de viste at mellom 11 og 21 prosent av de 134 pasientene hadde posttraumatisk stresslidelse. Dette er betydelig høyere enn de 3,5 prosentene man har funnet i den generelle befolkningen.

Basert på funnene, som er publisert i American Journal of Cardiology, blir leger, helsepersonell og andre omsorgspersoner oppfordret til å følge med på tegn til angst og depresjon hos voksne med medfødt hjertefeil.

Oversatt og bearbeidet av Katie Greet Toivonen og Marit Haugdahl