OUS satser på ungdomshelse

12. – 15. april 2016 arrangerer Oslo universitetssykehus en ungdomshelseuke.
Målet er å gi ansatte økt kunnskap om ungdom og unge voksne som pasientgruppe.
– Unge er i en sårbar periode av livet. Det er mye press om å være som alle andre.  Det er ikke bare enkelt å være ung og samtidig være på sykehus og ikke får være med på alt, sier Frøydis Løvberg Lien, leder av ungdomsrådet. Hun er også leder av VMH region sør.

– Det er viktig at vi blir sett og tatt godt vare på i situasjoner som kan være utrygge for oss sammenlignet med hverdagen til «vanlig» ungdom.  Det er derfor flott at helsepersonell i løpet av Ungdomshelseuke får mulighet til å få økt kunnskap om ungdom, sier Løvberg Lien.

OUS etablerte Ungdomsråd i juni 2012, og har langt på vei oppnådd intensjonen om et mer ungdomsvennlig sykehus som utvikler sine tjenester sammen med pasientene.

Ungdom og unge voksne defineres til å være i aldersgruppen 12-25 år og er en pasientgruppe med særskilte behov. Denne aldersgruppen er i en annen livsfase, er mer sårbare og har derfor behov for informasjon og tilrettelegging som kan skille seg fra både barns- og voksnes behov. Derfor må helsepersonell ha særskilt kompetanse om ungdomshelse.

I ungdomshelseuka vil det bli flere aktiviteter på sykehuset, du vil merke at noe skjer. Helseminister Bent Høie vi åpne uken og barneombudet vil snakke om unges rettigheter.

Fredag 15. april skal Mia Börjesson holde foredraget «Motiverende samtaler med ungdom».

Les programmet for uken her: www.oslo-universitetssykehus.no/ungdomshelseuka

Frøydis Lien

Frøydis Lien, foto OUS/Ungdomshelseuka