Organdonasjon reddet flere i 2017

Nye tall fra Oslo Universitetssykehus viser en økning i antall transplantasjoner fra 2016 til 2017.

Det ble i 2017 gjennomført 112 donasjoner av til sammen 513 organer. Det betyr at hver donor i snitt ga fire organer – et høyt tall sammenlignet med mange andre land. Disse organene ga nytt liv til 463 pasienter.

– Vi mener at det er økt bevissthet om organdonasjon i befolkningen, og den enorme innsatsen som legges ned på sykehusene, som gir de gode resultatene, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding.

Ved hele 78% av forespørslene svarte familien, på avdødes eller egne vegne, ja til organdonasjon. Dette gir en avslagsprosent på kun 22. I 2016 ble det til sammenligning nei ved 30% av tilfellene. Selv om flere er positive, er fremdeles ventelistene lange.

– Det at stadig flere får livreddende hjelp takket være organdonasjon, vil ikke gjøre at ventelistene forsvinner. Men det betyr at flere pasienter, og nye pasientgrupper, blir aktuelle for organtransplantasjon, sier Sekowski.

Donorsykehusene blir stadig bedre på å melde inn potensielle organdonorer.

– 336 meldte potensielle donorer er det høyeste tallet noensinne, og viser at organdonasjon får en stadig større plass – også i bevisstheten til helsepersonell, ifølge Sekowski.